Motivace náboženské konverze

Z metodologického hlediska můžeme rozlišovat tři roviny motivací, které přivádějí člověka k náboženské víře: Primární rovinu představují motivace „existenciální“, pro něž neexistuje ne-náboženská alternativa a které přivádějí člověka k náboženské víře. Sekundární rovinu představují „psychologické“ motivace, které specifikují odklon od ateismu ke zcela určité formě náboženství. Terciální rovinu představují motivace „sociologické“, jež jsou rozhodující pro … Pokračování textu Motivace náboženské konverze