Hlubinně a existenciálně analytický výklad Bible

Výklad Bible, s kterým se běžně setkáváme v církevním prostředí, probíhá většinou na rovině systematické rekonstrukce morálních, teologických a duchovních poučení, o kterých nás informují autoři biblického textu. Výsledkem je, že se čtenářům oznamuje, co „se“ v příslušné větě či části Bible říká a jaké informace nám Bible v té či které pasáži odhaluje. Hlubinný … Pokračování textu Hlubinně a existenciálně analytický výklad Bible