AKTUALITY

Vybráno ze sekce Aktuálně:

  • Letos otevíráme

!!! Výcvik v existenciální hagioterapii !!!

Bližší informace zde

  • Vyšla nová knížka Existenciální hagioterapie Prokopa Remeše.

Možnosti koupě zde :o)

  • Vina a pocity viny – jak s nimi pracovat

11. – 13. 9. 2020 otevíráme další sebezkušenostní seminář akreditovaný MPSV (16 hodin), tentokrát v Brně

anotace a více informací zde

 

  • DOPORUČUJEME: knihu
    Jaromíra Odrobiňáka
    Rok na psychiatrii

Koupit

Rozhovory o hagioterapii

Co na tom sejde …

Cestu duchovně hledajícího člověka od životního modu mít (homo economicus) k životnímu modu být (homo religiosus) popisuje aforistickým způsobem Anthony de Mello ve své knížce Bdělost:

… Znám příběh o žákovi, který řekl svému guru, že odjíždí na velmi vzdálené místo, kde bude meditovat a snad dosáhne osvícení. A tak každých šest měsíců posílal svému guru lístek se zprávou o tom, jaké dělá pokroky. Na prvním lístku stálo: „Už chápu, co to znamená ztratit své já.“ Guru lístek roztrhal a hodil ho do koše. Za šest měsíců dostal další lístek: „Už jsem dosáhl toho, že soucítím se všemi bytostmi.“ Opět letěl do koše. Třetí zpráva zněla: „Už jsem pochopil tajemství jediného a mnoha.“ Zase skončila v koši. A tak to šlo po několik let, až nakonec přestaly zprávy chodit. Po nějakém čase začal být guru zvědavý a jednoho dne narazil na někoho, kdo měl do toho vzdáleného místa namířeno. Guru ho požádal: „Mohl byste ho vyhledat a zjistit, co se stalo?“ Za nějakou dobu přišel od jeho žáka lístek, na kterém stálo: „Co na tom sejde.“ A když to guru přečetl, zaradoval se: „Zvládl to! Zvládl to! Už to pochopil!“

Na jiném místě Mello popisuje strategii, jak dojít k nelpění a netoužení, které představuje modus být. Nikoliv cestou askeze a potlačování tužeb, jak by se možná zdálo logické, ale paradoxně spíše cestou rozšiřování jejich spektra na celý komplex života:

… Chcete si vychutnat melodii? Chcete si vychutnat symfonii? Tak nelpěte na několika taktech hudby. Nelpěte na několika notách. Nechte je odeznít, nechte je plynout. Symfonii si můžete vychutnat jedině tehdy, jste-li ochotni nechat tóny odeznít. Zatímco kdybyste se nadchli pro nějaký akord či harmonickou obměnu a zavolali byste na orchestr: „Hrajte jej znovu a znovu a znovu,“ už by to přestala být symfonie a vy byste přišli o neskonale nádhernější zážitek, než který představuje jediný tón nebo akord.

.

Repro internet:

http://natusnoelia.blogspot.cz/