Co na tom sejde …

Cestu duchovně hledajícího člověka od životního modu mít (homo economicus) k životnímu modu být (homo religiosus) popisuje aforistickým způsobem Anthony de Mello ve své knížce Bdělost: … Znám příběh o žákovi, který řekl svému guru, že odjíždí na velmi vzdálené místo, kde bude meditovat a snad dosáhne osvícení. A tak každých šest měsíců posílal svému … Pokračování textu Co na tom sejde …