AKTUALITY

Vybráno ze sekce Aktuálně:

  • Letos otevíráme

!!! Výcvik v existenciální hagioterapii !!!

Bližší informace zde

  • Vyšla nová knížka Existenciální hagioterapie Prokopa Remeše.

Možnosti koupě zde :o)

  • Vina a pocity viny – jak s nimi pracovat

11. – 13. 9. 2020 otevíráme další sebezkušenostní seminář akreditovaný MPSV (16 hodin), tentokrát v Brně

anotace a více informací zde

 

  • DOPORUČUJEME: knihu
    Jaromíra Odrobiňáka
    Rok na psychiatrii

Koupit

Rozhovory o hagioterapii

Hrozná kometa se blíží

V hraničních situacích a v očekávání smrti reagují lidé často podle toho, zda očekávaný konec se týká pouze jich samotných a oni mají opouštět svět, „zatímco svět půjde klidně dál“, nebo se týká většího lidského společenství. Ve své knížce Utajené dějiny podnebí píše Jiří Svoboda, bohužel bez udání odkazu, o davových panikách, které způsobilo objevení Halleyovy komety začátkem 20. století, a o reakcích, které tyto paniky mezi obyvatelstvem vyvolaly:

Již po několik neděl tone obyvatelstvo ve stálém strachu před příchodem Halleyovy komety a panuje všeobecné přesvědčení, že nastane konec světa, poněvadž kometa Zemi jistě rozbije. Když v noci na úterek vypukl v obci osm kilometrů vzdálené velký požár, jehož záře červeně zbarvila oblohu, myslil ponocný, že hrozná kometa se již blíží, v úzkosti troubil na roh ze všech sil a probudil celou vesnici ze spánku pronikavým voláním: „Soudný den je tady!“ Poděšení lidé vybíhali polonazí z domů, aby skončili bídný pozemský život aspoň pod širým nebem … Rychle byly vyneseny zásoby potravin a nápojů a na návrších počaly u planoucích ohňů pravé orgie požitků. Všichni v rychlosti jedli a pili, co kdo mohl, a chvílemi se také modlili, aby ani jejich duše nebyla zkrácena… Všechny ohledy a přetvářky zmizely, každý jevil se takovým, jakým byl… Hojné víno počalo jeviti účinek a brzy nebylo v celé vesnici střízlivého člověka. Výskali, tančili a veselili se, až většinou vysíleni klesli k zemi a usnuli. K velikému překvapení probudili se za jasného dne a nemohli se vzpamatovat z údivu, že nenastal konec světa, jak se mělo státi. Byli tím upřímně pobouřeni…

Jak vidno, stal se hraniční zážitek blízkosti smrti jen pro malou část účastníků podnětem k hlubší existenciální či duchovní reflexi. Už vůbec nenacházíme známky touhy po proměně stávajících životních hodnot a způsobů života, jak o tom mluví individuální svědectví setkání se smrtí. 

.

Repro internet:

http://uriel1788.livejournal.com/ – staženo prosinec 2011