AKTUALITY

Vybráno ze sekce Aktuálně:

  • Letos otevíráme

!!! Výcvik v existenciální hagioterapii !!!

Bližší informace zde

  • Vyšla nová knížka Existenciální hagioterapie Prokopa Remeše.

Možnosti koupě zde :o)

  • Vina a pocity viny – jak s nimi pracovat

11. – 13. 9. 2020 otevíráme další sebezkušenostní seminář akreditovaný MPSV (16 hodin), tentokrát v Brně

anotace a více informací zde

 

  • DOPORUČUJEME: knihu
    Jaromíra Odrobiňáka
    Rok na psychiatrii

Koupit

Rozhovory o hagioterapii

Diskuse

Podle ústního sdělení se v nedávné minulosti objevil na Novém Zélandě případ mladé ženy, u které došlo k objevení mystických stigmat po náboženské konverzi a zážitku s glosolálií v protestantské církvi pentekostálního směru. U této ženy se objevily rány na zápěstích obou rukou, na nohou a na hlavě, přičemž fenomén se každý pátek opakoval a docházelo vždy k novému a novému krvavému ronění. Jev byl jejím církevním okolím vnímán jako projev ďábelského působení, žena podstoupila několikerý exorcismus, ovšem tělesné projevy stigmat nevymizely a žena byla posléze z pentekostální skupiny vypuzena.

Následně žena konvertovala ke katolictví a v katolické církvi se stala objektem úcty a adorování. Negativní stránkou této pozornosti byla skutečnost, že se ocitla pod neustálým tlakem a kontrolou, jak by se jako osoba obdařená tak velkou „Boží milostí“ měla chovat a jaká by měla být. Situace se pro ni stávala stále více neúnosnou, chodila v dlouhém splývavém oděvu, rány na čele ukrývala pod šátkem a chování svého okolí začala zpracovávat paranoidně. Podala trestní oznámení na policii, že se stala obětí pronásledování, ale i když se zjistilo, že ohledně této skutečnosti manipulovala s důkazy, u stigmat a každopátečního krvavého ronění se manipulaci či sebepoškozování přes stálý policejní dohled prokázat nepodařilo. V rámci policejního šetření byla tato žena vyšetřena i psychologicky a posléze sama vyhledala psychoterapii nikoliv se zakázkou, aby byla zbavena svých stigmat (pozornost okolí jí v hloubi duše lichotila), ale aby se naučila nepodléhat tlakům na své chování a naučila se žít i mimo církev ve světě, který by byl ochoten ji brát daleko víc takovou, jaká je. Tuto zakázku se prý podařilo naplnit.

.

Repro internet: http://www.soufanieh.com/STIGMATA.PHOTOS/1987/Dynamic/index.html