AKTUALITY

Vybráno ze sekce Aktuálně:

Existenciální hagioterapie: Bible ve službách současného člověka
Ochutnávka praktického hagioterapeutického setkání s trochou teorie o existenciálách. jednodenní seminář
10. 11. Ondříčkova 16
Lektoři: Pavla a Martin
PŘIJÍMÁME NOVÉ ČLENY DO EXISTENCIÁLNĚ HAGIOTERAPEUTICKÉ SKUPINY:
Každé pondělí 18.00, Ondříčkova 16, kontakt: hagioterapie@centrum.cz

O průniku náboženství a psychoterapie hovoří Prokop Remeš zde: https://www.youtube.com/watch?v=ZgodXKOwIeg

DOPORUČUJEME: knihu
Jaromíra Odrobiňáka
Rok na psychiatrii

Rozhovory o hagioterapii

Diskuse

Podle ústního sdělení se v nedávné minulosti objevil na Novém Zélandě případ mladé ženy, u které došlo k objevení mystických stigmat po náboženské konverzi a zážitku s glosolálií v protestantské církvi pentekostálního směru. U této ženy se objevily rány na zápěstích obou rukou, na nohou a na hlavě, přičemž fenomén se každý pátek opakoval a docházelo vždy k novému a novému krvavému ronění. Jev byl jejím církevním okolím vnímán jako projev ďábelského působení, žena podstoupila několikerý exorcismus, ovšem tělesné projevy stigmat nevymizely a žena byla posléze z pentekostální skupiny vypuzena.

Následně žena konvertovala ke katolictví a v katolické církvi se stala objektem úcty a adorování. Negativní stránkou této pozornosti byla skutečnost, že se ocitla pod neustálým tlakem a kontrolou, jak by se jako osoba obdařená tak velkou „Boží milostí“ měla chovat a jaká by měla být. Situace se pro ni stávala stále více neúnosnou, chodila v dlouhém splývavém oděvu, rány na čele ukrývala pod šátkem a chování svého okolí začala zpracovávat paranoidně. Podala trestní oznámení na policii, že se stala obětí pronásledování, ale i když se zjistilo, že ohledně této skutečnosti manipulovala s důkazy, u stigmat a každopátečního krvavého ronění se manipulaci či sebepoškozování přes stálý policejní dohled prokázat nepodařilo. V rámci policejního šetření byla tato žena vyšetřena i psychologicky a posléze sama vyhledala psychoterapii nikoliv se zakázkou, aby byla zbavena svých stigmat (pozornost okolí jí v hloubi duše lichotila), ale aby se naučila nepodléhat tlakům na své chování a naučila se žít i mimo církev ve světě, který by byl ochoten ji brát daleko víc takovou, jaká je. Tuto zakázku se prý podařilo naplnit.

.

Repro internet: http://www.soufanieh.com/STIGMATA.PHOTOS/1987/Dynamic/index.html