Diskuse

Podle ústního sdělení se v nedávné minulosti objevil na Novém Zélandě případ mladé ženy, u které došlo k objevení mystických stigmat po náboženské konverzi a zážitku s glosolálií v protestantské církvi pentekostálního směru. U této ženy se objevily rány na zápěstích obou rukou, na nohou a na hlavě, přičemž fenomén se každý pátek opakoval a … Pokračování textu Diskuse