Theodicea a mentální reprezentace Boha

. Hlavním problémem tzv. theodiceje je otázka, zda existence zla a utrpení ve světě je důkazem popírajícím existenci Boha. Logická argumentace, jak bývá tradičně formulována, předkládá tři výroky: V1: „Bůh je všemohoucí a vševědoucí.“ V2: „Bůh je naprosto dobrý a milující.“ V3: „Svět obsahuje příklady nezměrného utrpení a zla.“ Kritikové náboženství prohlašují, že třetí hypotéza … Pokračování textu Theodicea a mentální reprezentace Boha