Hagioterapie – nový směr existenciální psychoterapie?

Náboženskost představuje geneticky podmíněnou vlastnost lidské psychiky a hranice mezi ateismem a náboženskou vírou nejsou zcela jasné. Existují zjevné patologie náboženskosti, a s nimi úzce související patologie morální a axiologické, o nichž je možno předpokládat, že se podílejí na etiopatogenezi některých psychických poruch. V těchto případech se jeví jako účelné zaměřit terapeutické působení přímo na … Pokračování textu Hagioterapie – nový směr existenciální psychoterapie?