AKTUALITY

Vybráno ze sekce Aktuálně:

Existenciální hagioterapie: Bible ve službách současného člověka
Ochutnávka praktického hagioterapeutického setkání s trochou teorie o existenciálách. jednodenní seminář
10. 11. Ondříčkova 16
Lektoři: Pavla a Martin
PŘIJÍMÁME NOVÉ ČLENY DO EXISTENCIÁLNĚ HAGIOTERAPEUTICKÉ SKUPINY:
Každé pondělí 18.00, Ondříčkova 16, kontakt: hagioterapie@centrum.cz

O průniku náboženství a psychoterapie hovoří Prokop Remeš zde: https://www.youtube.com/watch?v=ZgodXKOwIeg

DOPORUČUJEME: knihu
Jaromíra Odrobiňáka
Rok na psychiatrii

Rozhovory o hagioterapii

Lpění na lpění

Ve své knížce Cesta k lásce popisuje Anthony de Mello rozdílnost mezi ekonomickým a religiozním životním modem následujícím způsobem:

Vybavte si ten pocit, který míváte, když vás někdo pochválí, když vás přijímají, uznávají, když vám tleskají. A teď naproti němu postavte pocit, který zažíváte, když pozorujete západ nebo východ slunce, nebo prostě přírodu, nebo když čtete knihu nebo se díváte na film, který se vám hodně líbí. Plně se do toho pocitu vžijte a pak ho porovnejte s tím prvním, třeba s tím, který ve vás vzbudila čísi pochvala.

Závislost naprosté většiny lidí na ekonomickém životním modu „mít“, tedy jakési závislosti na lpění, pak popisuje následujícími dvěma ilustracemi:

Představte si, že sedíte v koncertním sále a nasloucháte kouzelné hudbě, když tu si najednou vzpomenete, že jste zapomněli zamknout auto. Máte o to auto strach, nemůžete však odejít ze sálu a nemůžete se již ani těšit z hudby. A to je dokonalý obrázek života, jak ho žije většina lidí …

… A zde je jiné podobenství, nad kterým se můžete zamyslet: Skupinka turistů sedí v autobuse, který projíždí přenádhernou zemí – kolem jezer a hor, zelených polí, řek. Ale v autobuse jsou zatažené záclonky. Ti lidé nemají ani potuchy o tom, co je za okny, a tak tráví cestu tím, že se handrkují o to, kdo bude sedět na čestném mjístě, komu se bude tleskat a na koho se bude pohlížet s úctou. A v tom také setrvají až do konce cesty.

 

Repro archiv autora (foto PrR 2009)