Morální diskurz a genderové role

Všichni si uvědomujeme, že naše názory na to, co je dobré a co je zlé, nejsou vždy druhými sdíleny. Méně si už uvědomujeme, že i tehdy, když se s někým shodneme na volbě alternativy, důvody pro tuto volbu mohou být značně odlišné. O morální důvody, které vedou lidi k tomu, aby považovali některé věci za … Pokračování textu Morální diskurz a genderové role