AKTUALITY

Vybráno ze sekce Aktuálně:

  • Letos otevíráme

!!! Výcvik v existenciální hagioterapii !!!

Bližší informace zde

  • Vyšla nová knížka Existenciální hagioterapie Prokopa Remeše.

Možnosti koupě zde :o)

  • Vina a pocity viny – jak s nimi pracovat

11. – 13. 9. 2020 otevíráme další sebezkušenostní seminář akreditovaný MPSV (16 hodin), tentokrát v Brně

anotace a více informací zde

 

  • DOPORUČUJEME: knihu
    Jaromíra Odrobiňáka
    Rok na psychiatrii

Koupit

Rozhovory o hagioterapii

Co je hagioterapie

Co znamená název „hagioterapie“Toto slovo je odvozeno z řeckých slov therapeia – péče, léčba, a hagios – čistý, svatý, posvátný. Toto slovo vyjadřuje, že 

  • * cílem hagioterapie je proměna člověka cestou tématizace existenciál spojených s transcendentnem.
  • * vychodiskem hagioterapie je předpoklad, že příběhy Bible a příběhy člověka se vzájemně interpretují a pomáhají burcovat nejvlastnější já člověka pro život a proti destrukci, a to jeho vlastní cestou.

Specifikem hagioterapie je to, že náboženskost považuje za mimořádně mocnou a všeobecně přítomnou sílu lidského duševna („Věřící není nikdy úplně věřící a nevěřící není úplně nevěřící“). Nepracuje ovšem s doktrinálními obsahy, které hlásají jednotlivá náboženství, nýbrž s psychickými strukturami, které se s těmito oblastmi pojí – se strukturami existenciálními (s otázkami smyslu života, hodnot, vztahů, smrti, zodpovědnosti atd.), numinózními (s postoji životní vděčnosti, bázně, lásky, sebeobětování atd.) a morálními (dobro a zlo, vina, trest, odpuštění atd.). Hagioterapie vychází z předpokladu, že projektivní práce s těmito strukturami napomáhá člověku k novému „čtení“ jeho životních příběhů a k objevování nových, prospěšných a méně destruktivních způsobů chování, prožívání a vztahování se ke světu.

Od pastorační terapie se hagioterapie odlišuje tím, že nevychází z premisy existence Boha, ale z premisy všeobecné přítomnosti spirituálních struktur v lidské psychice. Není tedy prací se základní důvěrou ve smysl a následnou schopností pozitivního přehodnocování těžkých životních situací, jak tuto cestu věřícímu člověku nabízí konkrétní věroučný systém. Je spíše ochotou vejít do příběhu a nechat vstoupit biblické děje na scénu vlastního života. V pastorační terapii je Bůh a člověk rámován věroučně a teologicky, v hagioterapii mohou být samotné terapeutické procesy vnímány jako uzdravující přítomnost Boží.

Od pastorace a na druhou stranu od životního koučování se liší tím, že k dosahování životních cílů užívá psychoterapeutických postupů.

.

Více: http://www.hagioterapie.cz/?p=75#more-75

.

o o o o o o o o o o o o

.

.

Naha-zena-3-70-D

Název naší knihy je záměrně provokativní. Aby vyvolával otázky. Ty mohou být různé, ale všechny se asi točí kolem základní nejasnosti: O jakou ženu se jedná? A proč je nahá? Respektive – když už je nahá, co dělá na střeše? A hlavně – co to má společného s Biblí a psychoterapií?

.

Ženou, o které se zde hovoří, je Bat-šeba, krásná manželka Chetejce Urijáše. Zamiloval se do ní král David, když ji spatřil, jak se omývá na střeše svého domu. Skončilo to vraždou jejího manžela a smrtí Bat-šebina a Davidova dítěte. Jak je ale možné se dočíst v Bibli, Bat-šebina života se následně dotkla událost,
Naha-zena-3-70-Skterou lze označit za nejstarší psychoterapii v dějinách lidstva. Jejího nového muže krále Davida navštívil prorok Nátan a vyprávěl mu příběh, který vedl k radikální proměně králova srdce i života. A protože naše kniha chce být knihou nejen o Bibli, ale i o psychoterapii, stal se Bat-šebin příběh výchozím bodem, od kterého se odvíjí název celého jejího vyprávění.

.

Kniha Nahá žena na střeše obsahuje devatenáct biblických příběhů a popisuje jejich duchovní, existenciální a psychologické obsahy, jež vyvstávaly při práci s těmito texty v našich terapeutických skupinách. Touto knihou
Naha-zena-3-70-D1jsme nechtěli vstupovat do debaty o správnosti či chybnosti toho či onoho výkladu Bible. Chtěli jsme něco jiného – z těžko srozumitelné směsice slov, veršů, mýtů, rad, příkazů, zákazů a pohrůžek, které obsahuje Bible, vyštrachat pár prvků dramatických, jindy komických, ale vždy terapeutických, které by mohly přimět k přemýšlení. Nejen lidi biblické, ale i lidi nebiblické ba i antibiblické.

Více:  http://www.hagioterapie.cz/?page_id=5381

Repro archiv autora