AKTUALITY

Vybráno ze sekce Aktuálně:

 • Letos otevíráme

!!! Výcvik v existenciální hagioterapii !!!

Bližší informace zde

 • Vyšla nová knížka Existenciální hagioterapie Prokopa Remeše.

Možnosti koupě zde :o)

 • Vina a pocity viny – jak s nimi pracovat

11. – 13. 9. 2020 otevíráme další sebezkušenostní seminář akreditovaný MPSV (16 hodin), tentokrát v Brně

anotace a více informací zde

 

 • DOPORUČUJEME: knihu
  Jaromíra Odrobiňáka
  Rok na psychiatrii

Koupit

Rozhovory o hagioterapii

Aktuálně

 

VÝCVIK V EXISTENCIÁLNÍ HAGIOTERAPII

.

Zveme Vás do dvouletého postgraduálního výcviku v Existenciální hagioterapii, který začínáme na konci roku 2020. V rámci výcviku  hagioterapie bude kladen důraz na rozvíjení specifických psychoterapeutických kompetencí zejména z oblasti průniku psychoterapie, existenciality a spirituality, ale frekventanti budou moci rozšířit svůj repertoár i o existenciálně terapeutickou perspektivu obecně a také o novou metodu, s kterou pracuje existenciální hagioterapie, včetně procvičování práce s emocemi či skupinovou dynamikou. 

.

Pojetí:

Výcvik v existenciální hagioterapii představuje formu postgraduálního studia. Vzhledem k povaze hagioterapie budou i frekventanti našeho výcviku využívat vlastní prožívání a uvědomování a tudíž výcvik bude do jisté míry i sebezkušeností. Naší prioritou ovšem je rozšíření terapeutických dovedností o schopnost práce v oblasti spirituality, religiozity a existenciality a o konkrétní hagioterapeutickou metodu. 

.

Tematická osa výcviku:

Svět lidské psychiky: existenciální a religiózní dynamiky

Teoretická a metodologická východiska: nástroje hagioterapie, motivace náboženské víry, hodnotový vývoj, metodologický “a/teismus”, vymezení: pastorace x pastorační terapie x hagioterapie

Bible jako specifický nástroj psychoterapie : psychologické aspekty literatury, terapeutické užití příběhů, Bible jako ústřední kniha hagioterapie, Bible a psychoterapie

Hagioterapeutická skupina: účastníci, formální průběh, imaginace, spolubytí s příběhem, ukotvení, zesilující strategie

Teologické pozadí: judaismus a křesťanství, základy biblistiky

Kompetence a dovednosti hagioterapeuta: obecné kompetence (orientace v biblické problematice a schopnost práce v dynamickém diskursu), speciální kompetence (schopnost vést klienty k uvědomování vlastních emocí, schopnost práce s kognitivní disonancí

.

Čas, rozsah, místo konání:

Program trvá dva roky a čítá celkem 160 výcvikových hodin. Pokud nedojde k mimořádné epidemiologické události, začínáme v prosinci roku 2020. První setkání se uskuteční 3. – 5. prosince 2020. Další termíny 1.ročníku budou zveřejněny na podzim roku 2020, stejně tak i místo konání.

Program tvoří třídenní semináře po 20 hodinách. Každý výcvikový rok se konají celkem čtyři setkání, zpravidla dva v zimním a dva v letním semestru, a to vždy od čtvrtka do soboty.

Struktura podle dnů a hodin:

 • čtvrtek 18:00 – 21:00  (tj. 3 hod)
 • pátek 9:00 – 13:00 a 14:30 – 19:00 (tj. 8,5 hod)
 • sobota 9:00 – 13:00  a 14:30 – 19: 00(tj. 8,5 hod)

Ve vzdělávacích blocích se frekventanti věnují teorii a metodologii hagioterapie a své znalosti také zpevňují v hagioterapeutických skupinách a cvičeních. Semináře zahrnují také pravidelné individuální a skupinové reflexe, společné diskuse, sdílení tipů na odborné zdroje atd. Supervize nejsou součástí výcviku. Jsme však připraveni ji s ohledem na potřeby účastníků zprostředkovat, a to jak v individuální tak i skupinové formě.

.

Lektor:

Výcvik koncipuje a metodologicky garantuje zakladatel existenciální hagioterapie MUDr. et Mgr. Prokop Remeš. Administrativní a praktické záležitosti zajišťuje Mgr. Bára Racková: hagioterapie@gmail.com

Účastníci:

Program je primárně určen absolventům akreditovaných psychoterapeutických výcviků. Vítáni jsou i kolegové vzdělaní v jiných pomáhajících profesích, avšak pro obdržení certifikátu opravňujícího poskytovat hagioterapii zaštítěnou Institutem existenciální hagioterapie je ukončený akreditovaný psychoterapeutický výcvik nezbytný.  Přihlášky tedy mohou posílat všichni zájemci, avšak v případě vyššího počtu zájemců budou upřednostněni ti, kteří mají dostatečnou sebezkušenostní průpravu v primárním akreditovaném psychoterapeutickém výcviku.

Počet členů: Výcviková skupina bude mít maximálně 12 členůSebezkušenostní skupiny vede Prokop Remeš, koterapeutkou je Bára Racková.

.

Cena:

Za jeden výcvikový rok, resp.  za blok čtyř seminářů po třech dnech, se platí celkem 16.000 Kč + případné ubytování.  Nabízíme možnost splátkového kalendáře. Cena kurzu může být průběžně valorizována podle růstu inflace.

.

Formality:

Vztah frekventanta a poskytovatele upravuje smlouva, s níž se frekventanti seznámí před prvním setkáním. Zahrnuje standardní položky, kromě pravidel uvedených výše také etické zásady včetně ochrany osobních údajů. Po splnění vzdělávacích a finančních podmínek dostanou absolventi diplom s počtem hodin.

.

Přihlášky a vstupní rozhovor:

Na účasti ve výcviku se s adepty chceme domlouvat. Společně s nimi chceme zvážit, jaké mají očekávání od výcviku a nakolik může program naplnit jejich potřeby. 

První krok představuje vyplnění formuláře zde:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEXM2KS4OUkWWRggXaRTDbUBtsxIHBbrKjbt42hVbDM-jN1g/viewform 

Druhým krokem je pak rozhovor s lektorem v dohodnutém termínu. Na vstupní interview budou uchazeči individuálně pozváni. Přihlášky posílejte do 30. září 2020.

 

 

 

 

Mnoho z Vás se ptá jak je možné si objednat knihu

Existenciální hagioterapie

od Prokopa Remeše, která právě vyšla. Pokud máte o knížku zájem, napiště prosím na adresu hagioterapie@gmail.com .

Při vyzvednutí osobně je cena 250 Kč. Pokud knihu chcete zaslat, posíláme přes Zásilkovnu. Při platbě předem na účet: 250 Kč + 65 Kč poštovné. Při platbě na dobírku: 250 Kč + 89 Kč. V případě volby Zásilkovnou, uvěďte, prosím, v mailu svoji adresu, tel. číslo a email. Předem děkujeme … :=)

 

 

Sebezkušenostní semináře

 

Spiritualita, náboženskost a psychoterapie, Hlubinně psychologický výklad Bible, Spiritualita Otců pouště a Ženská a mužská spiritualita z pohledu hlubinné psychologie na Psychoterapeutické fakultě. Možnost přihlášek na adrese http://www.pvsps.cz/verejnost/seminare/

 

 

Nově též seminář Vina a pocity viny – jak s nimi pracovat.

Aktuálně vypsané termíny:

Brno 11.-13.9.2020

Anotace a přihláška

V případě dotazů se neváhejte obrátit na e-mail: hagioterapie@gmail.com

 

 

 

 

Existenciální hagioterapie – skupina

Nabízíme sebezkušenostní skupinová hagioterapeutická setkávání nad biblickými příběhy

Setkávání probíhají od září 2017 po celý školní rok 2017/2018  každé pondělí v čtyřtýdenních uzavřených cyklech. Základní skupina pracuje průběžně celý rok; platí se vždy dopředu na čtyři dvouhodinová setkání týdně. Skupiny poskytují možnost hluboké osobní sebezkušenosti, jsou vhodné pro věřící i nevěřící jako možnost vlastního rozvoje, i pro závislé, depresivní, neurotické klienty v rámci procesu sebepoznání. Skupiny vedou dva lektoři Pavla a Martin.

kontakt: Pavla (723 155 838), Martin (737 279 522)

hagioterapie@centrum.cz