AKTUALITY

Vybráno ze sekce Aktuálně:

25. – 27. října 2019 otevíráme nový sebezkušenostní seminář akreditovaný MPSV (16 hodin)

Vina a pocity viny – jak s nimi pracovat … bližší informace a přihlášky na adrese: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbRIv_aKFWSoODet84ugmKKw0Ufhq7WewNAMjFgOeRtqRcRg/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR1R93g_0-UQ1FAR9KupXy1Lo0OYX_Enx84eIg6PfwrfDF1WFQJ5jWyKf5M

6. – 8. prosince 2019 otevíráme nový sebezkušenostní seminář na půdě PVŠPS

Ženská a mužská spiritualita z pohledu hlubinné psychologie … bližší informace: http://www.hagioterapie.cz/?page_id=12442

přihlásit se můžete zde:

https://www.pvsps.cz/seminare-a-vycviky/vikendove-seminare/vikendove-sebezkusenostni-seminare-a-seznam-seminaru/zenska-a-muzska-spiritualita-z-pohledu-hlubinne-psychologie/

4. – 14. května 2020 se uskuteční
Izrael 2020 – Hagioputování 
se čtením biblických příběhů.
Podrobnosti:
http://www.hagioterapie.cz/?page_id=12008

DOPORUČUJEME: knihu
Jaromíra Odrobiňáka
Rok na psychiatrii

https://www.ikarmel.cz/produkt/rok-na-psychiatrii

Rozhovory o hagioterapii

Aktuálně

Nová kniha  Jaromíra Odrobiňáka

„ROK NA PSYCHIATRII“

Obsah knížky Rok na psychiatrii je slovy autora určen dvěma souřadnicemi, jednou časovou a druhou místní. První sleduje plynutí křesťanského roku a snaží se tak o porozumění pojmu zdravá spiritualita. Druhá uvádí do prostředí vzniku knihy, tedy do světa za zdmi Psychiatrické nemocnice v Bohnicích, a ilustruje, jak lze zakomponovat do spirituální péče o nemocné i krizovou intervenci, rodinné poradenství, individuální a skupinovou terapii, anebo doprovázení umírajících.

Začteme-li se do této knihy, počáteční obavy stran přílišné odbornosti textů zcela zmizí. Autorův nadhled, okořeněný velmi jemným humorem, nás vede zcela neomylně krajinou lidské duše, která je všem tak důvěrně známá.

Biblická podobenství převedená do dnešních každému srozumitelných životních situací dýchají stoletími prověřenou moudrostí. Slovo jako lék. Potřebujeme jej? Kdo z nás, kteří žijeme na vnější straně zdi mezi „zdravými“, nikdy nestál ve slepé uličce, nad sebou temné nebe, před sebou žádná vidina cesty, kudy dál? Bolest duše má ve světě nemocných i zdravých stejnou podobu …

Vydalo nakladatelství Ottobre 12 v roce 2017. ISBN 978-80-86528-57-1

Knihu lze objednat (s poštovným a balným za 143,-Kč) na adrese:

Nakladatelství Ottobre 12, Mlýnská 138, Uherské Hradiště 686 01

E-mailem: roknapsychiatrii@seznam.cz, telefonicky: 722 910 326

Jaromír Odrobiňák (1966) koordinuje od roku 2009 tým spirituální péče v PN Bohnice. V minulosti se spolupodílel na vzniku a podobě nemocniční duchovní péče ve FN v Motole a Na Bulovce, rovněž stal u zrodu Asociace nemocničních kaplanů.

 

Sebezkušenostní semináře

Spiritualita, náboženskost a psychoterapie, Hlubinně psychologický výklad Bible, Spiritualita Otců pouště, Práce se stresem a nově Ženská a mužská spiritualita z pohledu hlubinné psychologie na Psychoterapeutické fakultě.

Možnost přihlášek na adrese http://www.pvsps.cz/verejnost/seminare/

 

Existenciální hagioterapie – skupina

Nabízíme sebezkušenostní skupinová hagioterapeutická setkávání nad biblickými příběhy

Setkávání probíhají od září 2017 po celý školní rok 2017/2018  každé pondělí v čtyřtýdenních uzavřených cyklech. Základní skupina pracuje průběžně celý rok; platí se vždy dopředu na čtyři dvouhodinová setkání týdně. Skupiny poskytují možnost hluboké osobní sebezkušenosti, jsou vhodné pro věřící i nevěřící jako možnost vlastního rozvoje, i pro závislé, depresivní, neurotické klienty v rámci procesu sebepoznání. Skupiny vedou dva lektoři Pavla a Martin.

kontakt: Pavla (723 155 838), Martin (737 279 522) 

hagioterapie@centrum.cz