AKTUALITY

Vybráno ze sekce Aktuálně:

  • Letos otevíráme

!!! Výcvik v existenciální hagioterapii !!!

Bližší informace zde

  • Vyšla nová knížka Existenciální hagioterapie Prokopa Remeše.

Možnosti koupě zde :o)

  • Vina a pocity viny – jak s nimi pracovat

11. – 13. 9. 2020 otevíráme další sebezkušenostní seminář akreditovaný MPSV (16 hodin), tentokrát v Brně

anotace a více informací zde

 

  • DOPORUČUJEME: knihu
    Jaromíra Odrobiňáka
    Rok na psychiatrii

Koupit

Rozhovory o hagioterapii

Představujeme se

MUDr. et Mgr. Prokop Remeš (1952)

Vystudoval FVL UK, v roce 1980 získal specializační atestaci v oboru gynekologie a porodnictví a v roce 1997 v oboru psychiatrie. Od roku 1984 pracuje jako samostatně pracující lékař v Psychiatrické nemocnici Bohnice. V osmdesátých letech byl členem tzv. Dvořákovy skupiny „podzemní církve“, v jejímž rámci získal základní teologické vzdělání (Ivan O. Štampach) završené oficiálním studiem na KTF UK v letech 1990 – 94. Ve strukturách podzemní církve se účastnil kurzů pastorační terapie, při psychoterapeutické sekci České křesťanské akademie absolvoval v letech 1997 – 2002 výcvik v dynamické psychoterapii (Darja Kocábová), od roku 2000 pracuje jako lektor výcvikové komunity KOV SUR. Od roku 1991 je též členem Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů. V PN Bohnice vede skupiny hagioterapie od roku 1992. V roce 2008 se stal předsedou Psychoterapeutické sekce České křesťanské akademie. Více rozhovor: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10314156487-uchem-jehly/211562216200015/

.

PhDr. Alena Halamová (1963)

Pracuje jako klinická psycholožka a psychoterapeutka v Denním psychiatrickém sanatoriu Fokus a v soukromé praxi. Absolvovala atestaci v oboru klinické psychologie a funkční specializace z psychoterapie. Výcviky SUR, gestaltterapie, rodinné terapie, videotrénink interakcí a supervizní výcvik. Deset let pracovala jako psychoterapeutka hagioterapeutických skupin při oddělení závislosti mužů v Psychiatrické léčebně Bohnice. Vedle klinické praxe působí v současné době jako lektorka výcvikového institutu SUR (komunita KOV) a Instep a  věnuje se též práci supervizní. Je absolventkou výcviku v Integrativní psychoterapii zaměřené na tělo a od roku 2010 je držitelkou kompetenčního certifikátu EABP v bodypsychoterapii.
http://www.psychoterapieA.cz;  http://www.facebook.com/psychoterapiea

.

Mgr. Jaromír Odrobiňák (1966)

Teolog, terapeut a pracovník v sociálních službách. Absolvoval teologii na KTF UK a kurz pro nemocniční kaplany na ETF UK, dále Pražskou psychoterapeutickou fakultu, pětiletý sebezkušenostní výcvik SUR, tříletý výcvik pro supervizory a kurzy krizové intervence. Nyní působí jako advokát Metropolitního církevního soudu v Praze a jako jáhen při kostele sv. Václava v Psychiatrické nemocnici Bohnice, ve které koordinuje tým spirituální péče a je zaměstnán jako nemocniční kaplan. Více na: http://www.bohnice.cz/lecba/spiritualni-pece

.

Mgr. Barbora Racková (1988)

Vystudovala Husitskou teologickou fakultu, obory Husitská teologie a psychosociální vědy a Sociální práce. V roce 2009 absolvovala kurz v Telefonické krizové intervenci, které se 8 let věnovala na linkách důvěry: Linka Bezpečí a Senior Telefon. Je předsedkyní správní rady Poradny Vigvam, z.ú. (poradna pro děti a rodiny, které prožily ztrátu), kde zároveň pracuje jako terapeut http://www.poradna-vigvam.cz/tym/bara-rackova/. V současné době je v psychoterapeutickém výcviku v systému SUR (komunita KOV 7), od r. 2017 vyučuje předmět Pastorační poradenství na HTF UK. V jeho rámci seznamuje studenty s hagioterapií v kontextu psychických úskalí pracovníků pomáhajících profesí. https://www.facebook.com/poradnavigvam/
.

.

Olda Jirsa (1962)

Olda

.

Absolvent Evangelické teologické fakulty UK a Pražské psychoterapeutické fakulty na PVŠPS. Daseinsanalytický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii akreditovaný pro zdravotnictví Českou lékařskou společností J. E. Purkyně pod vedením doc. PhDr. O. Čálka a MUDr. Z. Pinďákové. Specializace: Práce se spirituálními potřebami člověka, semináře Hagioterapie. Více zde: http://www.psychoterapeuticke-poradenstvi.com/o-nas/

.

Dagmar Valuchová (1982)

DagmarVystudovala Pražskou psychoterapeutickou fakultu na PVŠPS. Absolvovala daseinsanalytický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii akreditovaný pro zdravotnictví Českou lékařskou společností J. E. Purkyně pod vedením doc. PhDr. O. Čálka a MUDr. Z. Pinďákové v rozsahu 550 hodin. 4 roky pracovala na chráněném komunitním bydlení Bona o.p.s. s klienty s duševním onemocněním z okruhu psychóz. Absolvovala roční stáž v docházkové skupině pacientů na Psychoterapeutické a psychosomatické klinice Eset. Od roku 2013 se podílí na vedení podpůrné skupiny pro rodiče a další blízké osoby s duševním onemocněním. Pracuje pod supervizí MuDr. Zuzany Pinďákové. Je členem České daseinsanalytické společností. 
Více zde: http://www.psychoterapeuticke-poradenstvi.com/o-nas/

.

.

Renáta Malinová (1962)

MalinaJe absolventkou střední zdravotnické školy, Pražské psychoterapeutické fakulty, hlubinně dynamického psychoterapeutického výcviku SUR a výcvikového kurzu transakční analýzy. Deset let pracovala jako psychoterapeutka na ženském oddělení pro léčbu závislostí v Psychiatrické léčebně Bohnice a jako koterapeutka hagioterapeutických skupin. Ve své soukromé praxi poskytuje individuální i skupinovou psychoterapii, věnuje se problematice závislosti na alkoholu, drogách a automatech, pracuje s rodinami závislých. Kontakt na osobní internetové stránky: http://www.renatamalina.cz/

.

.

Mgr. Karolína Migdał – Husáková (1987)

Studia psychologie na Slezské Univerzitě v Katovicích (Polsko) ukončila magisterskou prací na téma Role hagioterapie v osobnostním vývoji člověka (http://www.hagioterapie.cz/wp-content/uploads/Karol%C3%ADna-Hus%C3%A1kov%C3%A1-Rola-hagioterapii-w-procesie-zmiany.pdf). Absolventka hagioterapeutické stáže v PL Bohnice, v denním psychiatrickém sanatoriu Fokus a ve škole pro zrakově postižené děti. Pracuje hlavně s tělesně postiženými osobami, s ženami po mastektomii, s mateřskými školkami a odbornými středisky pro vývoj dětí. Spolupracuje též s odbornými společnostmi existenciální psychologie a psychoterapie. V roce 2009 zahájila výcvikový kurz tréninku a skupinového koučinku (ve škole Metrum), který ukončila v listopadu 2010, v únoru 2013 absolvovala roční výcvikovou stáž v Isntitutu terapie Gestalt v Krakově (Polsko).

.

Mgr. Tamara Svrčková (1952)

Zakládající členka Společnosti pro hagioterapii a pastorační medicínu, pracuje v soukromé praxi v oblasti psychoterapie a poradenství a jako vedoucí dobrovolnického centra Protěž, nabízejícího pomoc pro seniory a znevýhodněné děti a spolupracujícího s různými sociálními ústavy (sdružení Fokus, společnost DUHA, Dětský domov Sázava, Geriatrická klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze atd.). Absolventka Pedagogické fakulty UK (1975), Institutu teologických studií CASD (1985) a Pražské psychoterapeutické fakulty. Psychoterapeutický výcvik ukončila v komunitě SUR u J. Skály, Integrovanou psychoterapii u F. Knoblocha a Lege artis skupinové psychoterapie u J. Růžičky. Kontakt na osobní internetové stránky: http://www.dcprotez.cz/

.

.

Mgr. Michaela K. Šejharová (1978)

Pracuje  jako jako klinická psycholožka a psychoterapeutka v oblasti boje proti kriminalitě při Policii ČR (krizová intervence s následnou terapií, skupinová terapie, poradenství, lektorská činnost). Dlouhodobě spolupracuje se Společností pro studium sekt a nových náboženských směrů, v roce 2003 ukončila studium jednooborové pedagogiky na FF UK diplomovou prací na téma Sekty a jejich vliv na život mladého člověka. V roce 2008 ukončila na FF UK studium jednooborové psychologie se specializací na klinickou psychologii, diagnostiku a poradenství. V letech 2006 až 2011 absolvovala výcvik v systemické psychoterapii a koučování (dr. Parma), v roce 2010 absolvovala kurz krizové intervence v rodinách pohřešovaných dětí (RIAPS) a v roce 2011 úspěšně dokončila pětiletý sebezkušenostní výcvik SUR (komunita KOV4).
.

Repro archiv autora (foto PrR, 2006, 2010, 2011)

.