AKTUALITY

Informace o aktuálních hagioterapeutických seminářích a skupinách najdete v hlavním menu pod větvičkou „Aktuálně“.

A  ještě krátký rozhovor s vynálezcem existenciální hagioterapie :o)

http://www.rozhlas.cz/plus/dnesniplus/_zprava/i-kdyz-lide-padnou-podruhe-nebo-potreti-vidim-nadeji-rika-vynalezce-hagioterapie-remes–1707014 

Diskuse

Podle ústního sdělení se v nedávné minulosti objevil na Novém Zélandě případ mladé ženy, u které došlo k objevení mystických stigmat po náboženské konverzi a zážitku s glosolálií v protestantské církvi pentekostálního směru. U této ženy se objevily rány na zápěstích obou rukou, na nohou a na hlavě, přičemž fenomén se každý pátek opakoval a docházelo vždy k novému a novému krvavému ronění. Jev byl jejím církevním okolím vnímán jako projev ďábelského působení, žena podstoupila několikerý exorcismus, ovšem tělesné projevy stigmat nevymizely a žena byla posléze z pentekostální skupiny vypuzena.

Následně žena konvertovala ke katolictví a v katolické církvi se stala objektem úcty a adorování. Negativní stránkou této pozornosti byla skutečnost, že se ocitla pod neustálým tlakem a kontrolou, jak by se jako osoba obdařená tak velkou „Boží milostí“ měla chovat a jaká by měla být. Situace se pro ni stávala stále více neúnosnou, chodila v dlouhém splývavém oděvu, rány na čele ukrývala pod šátkem a chování svého okolí začala zpracovávat paranoidně. Podala trestní oznámení na policii, že se stala obětí pronásledování, ale i když se zjistilo, že ohledně této skutečnosti manipulovala s důkazy, u stigmat a každopátečního krvavého ronění se manipulaci či sebepoškozování přes stálý policejní dohled prokázat nepodařilo. V rámci policejního šetření byla tato žena vyšetřena i psychologicky a posléze sama vyhledala psychoterapii nikoliv se zakázkou, aby byla zbavena svých stigmat (pozornost okolí jí v hloubi duše lichotila), ale aby se naučila nepodléhat tlakům na své chování a naučila se žít i mimo církev ve světě, který by byl ochoten ji brát daleko víc takovou, jaká je. Tuto zakázku se prý podařilo naplnit.

.

Repro internet: http://www.soufanieh.com/STIGMATA.PHOTOS/1987/Dynamic/index.html