AKTUALITY

Informace o aktuálních hagioterapeutických seminářích a skupinách najdete v hlavním menu pod větvičkou „Aktuálně“.

A  ještě krátký rozhovor s vynálezcem existenciální hagioterapie :o)

http://www.rozhlas.cz/plus/dnesniplus/_zprava/i-kdyz-lide-padnou-podruhe-nebo-potreti-vidim-nadeji-rika-vynalezce-hagioterapie-remes–1707014 

Hrozná kometa se blíží

V hraničních situacích a v očekávání smrti reagují lidé často podle toho, zda očekávaný konec se týká pouze jich samotných a oni mají opouštět svět, „zatímco svět půjde klidně dál“, nebo se týká většího lidského společenství. Ve své knížce Utajené dějiny podnebí píše Jiří Svoboda, bohužel bez udání odkazu, o davových panikách, které způsobilo objevení Halleyovy komety začátkem 20. století, a o reakcích, které tyto paniky mezi obyvatelstvem vyvolaly:

Již po několik neděl tone obyvatelstvo ve stálém strachu před příchodem Halleyovy komety a panuje všeobecné přesvědčení, že nastane konec světa, poněvadž kometa Zemi jistě rozbije. Když v noci na úterek vypukl v obci osm kilometrů vzdálené velký požár, jehož záře červeně zbarvila oblohu, myslil ponocný, že hrozná kometa se již blíží, v úzkosti troubil na roh ze všech sil a probudil celou vesnici ze spánku pronikavým voláním: „Soudný den je tady!“ Poděšení lidé vybíhali polonazí z domů, aby skončili bídný pozemský život aspoň pod širým nebem … Rychle byly vyneseny zásoby potravin a nápojů a na návrších počaly u planoucích ohňů pravé orgie požitků. Všichni v rychlosti jedli a pili, co kdo mohl, a chvílemi se také modlili, aby ani jejich duše nebyla zkrácena… Všechny ohledy a přetvářky zmizely, každý jevil se takovým, jakým byl… Hojné víno počalo jeviti účinek a brzy nebylo v celé vesnici střízlivého člověka. Výskali, tančili a veselili se, až většinou vysíleni klesli k zemi a usnuli. K velikému překvapení probudili se za jasného dne a nemohli se vzpamatovat z údivu, že nenastal konec světa, jak se mělo státi. Byli tím upřímně pobouřeni…

Jak vidno, stal se hraniční zážitek blízkosti smrti jen pro malou část účastníků podnětem k hlubší existenciální či duchovní reflexi. Už vůbec nenacházíme známky touhy po proměně stávajících životních hodnot a způsobů života, jak o tom mluví individuální svědectví setkání se smrtí.

.

Repro internet:

http://uriel1788.livejournal.com/ – staženo prosinec 2011