AKTUALITY

Vybráno ze sekce Aktuálně:

Biblické příběhy jako zrcadla našeho života…
Tentokrát na téma hagioterapie a existenciály…
JEDNODENNÍ SEMINÁŘ
23. února 2019
18.00, Ondříčkova 16, kontakt: hagioterapie@centrum.cz

PŘIJÍMÁME NOVÉ ČLENY DO EXISTENCIÁLNĚ HAGIOTERAPEUTICKÉ SKUPINY:
Každé pondělí 18.00, Ondříčkova 16, kontakt: hagioterapie@centrum.cz

DOPORUČUJEME: knihu
Jaromíra Odrobiňáka
Rok na psychiatrii

Rozhovory o hagioterapii