AKTUALITY

Vybráno ze sekce Aktuálně:

25. – 27. října 2019 otevíráme nový sebezkušenostní seminář akreditovaný MPSV (16 hodin)

Vina a pocity viny – jak s nimi pracovat … bližší informace a přihlášky na adrese: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbRIv_aKFWSoODet84ugmKKw0Ufhq7WewNAMjFgOeRtqRcRg/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR1R93g_0-UQ1FAR9KupXy1Lo0OYX_Enx84eIg6PfwrfDF1WFQJ5jWyKf5M

6. – 8. prosince 2019 otevíráme nový sebezkušenostní seminář na půdě PVŠPS

Ženská a mužská spiritualita z pohledu hlubinné psychologie … bližší informace: http://www.hagioterapie.cz/?page_id=12442

přihlásit se můžete zde:

https://www.pvsps.cz/seminare-a-vycviky/vikendove-seminare/vikendove-sebezkusenostni-seminare-a-seznam-seminaru/zenska-a-muzska-spiritualita-z-pohledu-hlubinne-psychologie/

4. – 14. května 2020 se uskuteční
Izrael 2020 – Hagioputování 
se čtením biblických příběhů.
Podrobnosti:
http://www.hagioterapie.cz/?page_id=12008

DOPORUČUJEME: knihu
Jaromíra Odrobiňáka
Rok na psychiatrii

https://www.ikarmel.cz/produkt/rok-na-psychiatrii

Rozhovory o hagioterapii

Marek

.

Uzdravení posedlého v Gerase

(Mar 4,25 – 5,20)

Příběhy o vymítání démonů se nejlépe hodí pro hlubinně analytický výklad, protože popisují náš stav, který se ukrývá pod povrchem úspěšného života. Ježíš a posedlý, to jsou dvě části nás samých: Jedna žije v hrobech a stahuje se do příšeří, druhá přichází ve světle a moci: Posedlý v nás, to jsou naše temná přání a destruktivní touhy, to jsou naše agrese, které obracíme proti sobě samým jako onen posedlý u Gerasy, který si rozdíral kameny vlastní tělo. Ježíš v nás, to je obraz pro „selbst“, pro tu část v nás, která je zdravá a celistvá, která je jedno s Bohem. Objevují se otázky: Jak bychom se mohli uzdravit my? Co znamenají kroky uzdravení, jak je vypráví příběh o posedlém v Gerase, pro průběh našeho uzdravení?

Na vnější rovině můžeme ale v příběhu vidět i různé typy lidí, k nimž se Ježíš vztahuje. Na prvním místě jsou zde lidé, kteří se na Ježíše obracejí s prosbou o pomoc. Ti jsou reprezentováni Ježíšovými učedníky na moři. Ve strachu o svůj život volají Ježíše o pomoc a přes určitou roztrpčenost je Ježíš jat soucitem a pomáhá jim od jejich strachu a neštěstí. Na opačném pólu stojí lidé, kteří Ježíše odmítají a celou svojí bytostí (řekli bychom „ego-syntonně“) ho nechtějí přijmout. V příběhu jsou zastoupeni vesničany. Ježíš respektuje jejich svobodu, odchází od nich a nechává je být. A konečně existují lidé, kteří sice Ježíše odmítají, ale nečiní to plnou vahou svého já; spíš to v nich působí nějaká složka jejich osobnosti, temná síla či mocná dynamika jejich nevědomí, kterou nemají plně pod kontrolou. To jsou ti „posedlí“. Těm Ježíš pomáhá osvobodit se od toho, co jim není bytostně vlastní … jak ovšem poznamenává jedna stážistka – je zde ještě posedlý, když na závěr příběhu prosí, aby mohl zůstat s Ježíšem a Ježíš jeho prosbu odmítá. Nicméně snad lze čekat, že i zde to Ježíš činí v jeho vlastním zájmu, totiž aby mu umožnil postavit se v jeho životě konečně na vlastní nohy.

.

Více: http://www.hagioterapie.cz/?page_id=4138

.

Repro internet: http://www.artbible.info/art/large/32.html