AKTUALITY

Vybráno ze sekce Aktuálně:

25. – 27. října 2019 otevíráme nový sebezkušenostní seminář akreditovaný MPSV (16 hodin)

Vina a pocity viny – jak s nimi pracovat … bližší informace a přihlášky na adrese: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbRIv_aKFWSoODet84ugmKKw0Ufhq7WewNAMjFgOeRtqRcRg/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR1R93g_0-UQ1FAR9KupXy1Lo0OYX_Enx84eIg6PfwrfDF1WFQJ5jWyKf5M

6. – 8. prosince 2019 otevíráme nový sebezkušenostní seminář na půdě PVŠPS

Ženská a mužská spiritualita z pohledu hlubinné psychologie … bližší informace: http://www.hagioterapie.cz/?page_id=12442

přihlásit se můžete zde:

https://www.pvsps.cz/seminare-a-vycviky/vikendove-seminare/vikendove-sebezkusenostni-seminare-a-seznam-seminaru/zenska-a-muzska-spiritualita-z-pohledu-hlubinne-psychologie/

4. – 14. května 2020 se uskuteční
Izrael 2020 – Hagioputování 
se čtením biblických příběhů.
Podrobnosti:
http://www.hagioterapie.cz/?page_id=12008

DOPORUČUJEME: knihu
Jaromíra Odrobiňáka
Rok na psychiatrii

https://www.ikarmel.cz/produkt/rok-na-psychiatrii

Rozhovory o hagioterapii

Júdit

.

Júdit a Holofernés

(Júdit 7,20 – 32; 12,10 – 13,10)

Příběh o Júdit nám představuje několik vrstev. Na psychologické rovině demonstruje obrazy různých strategií, které může člověk volit tváří v tvář smrtelnému nebezpečí: Modus naprosté podřídivosti až ztotožnění se s agresorem je v příběhu představován lidem města Betúlie. Modus apatie, neochoty sám cokoliv řešit a zaujímání pozice mrtvého brouka (ovšem nábožensky racionalizovaným) reprezentuje betúlský král Uzijáš. A modus aktivity a odhodlání bojovat představuje krásná Júdit. Zajímavé je, že tyto tři postoje jsou v zásadě komunikačními strategiemi a představují nejobecnější možnosti vztahování se k druhým lidem. Týkají se každého z nás. Každý z nás se podle svého založení a podle situace, v níž se nachází, přiklání více či méně k některé z těchto variant a některou z nich více či méně odmítá.

Na hlubší náboženské rovině příběh demonstruje tezi, že Bůh působí v prospěch lidí skrze jejich ruce a nikoliv mimo ně. Vyžadovat zázrak může být i rouháním. Bůh nemusí mít v lidské mysli obraz „magického pomocníka“, jak předpokládají někteří analytici, může mít i obraz „dodavatele smyslu“. I když se Ludvík Feuerbach či Karel Marx domnívali, že náboženství je opium lidstva, které demobilizuje člověka v jeho aktivitě, obraz Boha „dodavatele smyslu“, jak ho vidíme v tomto příběhu, může být činitelem, který naopak dodává sílu a aktivitu podněcuje … I když, přiznejme, Marx v něčem pravdu má. Určité pojetí Boha, jak ho například v tomto příběhu reprezentuje král Uzijáš, může být, a pak často i je, pouhou racionalizací vlastního strachu, lenosti a neochoty jednat.

.

Repro internet:

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Judith_with_the_Head_of_Holofernes_by_Cristofano_Allori.jpg