AKTUALITY

Vybráno ze sekce Aktuálně:

Vyšla nová knížka Existenciální hagioterapie Prokopa Remeše.

Možnosti koupě zde :o)

Vina a pocity viny – jak s nimi pracovat

27. – 29. 3. 2020 otevíráme další běh sebezkušenostního semináře akreditovaného MPSV (16 hodin), tentokrát v Brně

anotace a více informací zde

Spiritualita Otců pouště

13. – 15. března 2020 nabízíme sebezkušenostní seminář na půdě PVŠPS

bližší informace 

přihlásit se můžete: tady :o)

22. 11. – 2. 12. 2020 se uskuteční
Izrael 2020 – Po stopách Bible a jejích příběhů 
Podrobnosti:
http://www.hagioterapie.cz/?page_id=12008

DOPORUČUJEME: knihu
Jaromíra Odrobiňáka
Rok na psychiatrii

https://www.ikarmel.cz/produkt/rok-na-psychiatrii

Rozhovory o hagioterapii

Júdit

.

Júdit a Holofernés

(Júdit 7,20 – 32; 12,10 – 13,10)

Příběh o Júdit nám představuje několik vrstev. Na psychologické rovině demonstruje obrazy různých strategií, které může člověk volit tváří v tvář smrtelnému nebezpečí: Modus naprosté podřídivosti až ztotožnění se s agresorem je v příběhu představován lidem města Betúlie. Modus apatie, neochoty sám cokoliv řešit a zaujímání pozice mrtvého brouka (ovšem nábožensky racionalizovaným) reprezentuje betúlský král Uzijáš. A modus aktivity a odhodlání bojovat představuje krásná Júdit. Zajímavé je, že tyto tři postoje jsou v zásadě komunikačními strategiemi a představují nejobecnější možnosti vztahování se k druhým lidem. Týkají se každého z nás. Každý z nás se podle svého založení a podle situace, v níž se nachází, přiklání více či méně k některé z těchto variant a některou z nich více či méně odmítá.

Na hlubší náboženské rovině příběh demonstruje tezi, že Bůh působí v prospěch lidí skrze jejich ruce a nikoliv mimo ně. Vyžadovat zázrak může být i rouháním. Bůh nemusí mít v lidské mysli obraz „magického pomocníka“, jak předpokládají někteří analytici, může mít i obraz „dodavatele smyslu“. I když se Ludvík Feuerbach či Karel Marx domnívali, že náboženství je opium lidstva, které demobilizuje člověka v jeho aktivitě, obraz Boha „dodavatele smyslu“, jak ho vidíme v tomto příběhu, může být činitelem, který naopak dodává sílu a aktivitu podněcuje … I když, přiznejme, Marx v něčem pravdu má. Určité pojetí Boha, jak ho například v tomto příběhu reprezentuje král Uzijáš, může být, a pak často i je, pouhou racionalizací vlastního strachu, lenosti a neochoty jednat.

.

Repro internet:

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Judith_with_the_Head_of_Holofernes_by_Cristofano_Allori.jpg