AKTUALITY

Vybráno ze sekce Aktuálně:

  • Letos otevíráme

!!! Výcvik v existenciální hagioterapii !!!

Bližší informace zde

  • Vyšla nová knížka Existenciální hagioterapie Prokopa Remeše.

Možnosti koupě zde :o)

  • Vina a pocity viny – jak s nimi pracovat

11. – 13. 9. 2020 otevíráme další sebezkušenostní seminář akreditovaný MPSV (16 hodin), tentokrát v Brně

anotace a více informací zde

 

  • DOPORUČUJEME: knihu
    Jaromíra Odrobiňáka
    Rok na psychiatrii

Koupit

Rozhovory o hagioterapii

Hagio-seminář únor 2008

 .

Pavel Dušek: Změněné stavy vědomí

Synonymy pro změněné stavy vědomí je alterované vědomí, rozšířené vědomí, mimořádný stav vědomí, transpersonální vědomí. Fakt samotný zřejmě existuje, co je lidstvo lidstvem, a dávné civilizace mají vzhledem k těmto stavům rozvinutý pojmový aparát. Pro tyto civilizace byla práce s vlastním vědomím cestou ke zlepšení svého psychostavu. Tím se liší od současného západního člověka, který když se necítí dobře, usiluje se změnit především svět kolem sebe.

Stanislav Grof dělí změněné stavy vědomí do tří kategorií: Na vědomí rozšířené za hranice prostoru, na vědomí rozšířené za hranice času a na vědomí rozšířené za hranice objektivní reality. Vzhledem k běžnému vědomí lze dále rozlišovat stavy zúženého vědomí, kam by patřil hypnotický trans, za jehož podstatu se nyní považuje disociace, a stavy rozšířeného vědomí (meditace vhledu), při nichž subjekt udržuje stav pozornosti tady a teď. Zatímco při zúženém vědomí jsou tyto stavy více zabarvovány mentálními obrazy, asociacemi, kontexty, u rozšířeného vědomí je tomu naopak. Metod navozování stavů změněného vědomí je velké množství: Sexualitou, pohybem, bolestí indukovaný trans, senzorickou deprivací, meditačními technikami, toxickými látkami, kognitivně.

.

Alena Halamová: Holotropní dýchání

Původně šlo o zkoumání změněných stavů vědomí po halucinatorní látce LSD, posléze o zkoumání halucinatorních stavů (nejčastěji jde o tělesné zážitky a vybavování tělesných vzpomínek) po předýchávání a následné změně pH krve. Bezprostřední příčinou změněného vědomí jsou zřejmě vyplavené endogenní látky nejrůznějších pufrovacích systémů. Nejznámějšími odborníky přes holotropní dýchání jsou Vančura, Kudrle, Dvořáček. Autorka příspěvku vnímá tuto metodu jako nebezpečně razantní, neboť mnoho může otevřít, ale i mnoho poničit a mnohým otevřeným i traumatizovat.