AKTUALITY

Vybráno ze sekce Aktuálně:

25. – 27. října 2019 otevíráme nový sebezkušenostní seminář akreditovaný MPSV (16 hodin)

Vina a pocity viny – jak s nimi pracovat … bližší informace a přihlášky na adrese: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbRIv_aKFWSoODet84ugmKKw0Ufhq7WewNAMjFgOeRtqRcRg/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR1R93g_0-UQ1FAR9KupXy1Lo0OYX_Enx84eIg6PfwrfDF1WFQJ5jWyKf5M

6. – 8. prosince 2019 otevíráme nový sebezkušenostní seminář na půdě PVŠPS

Ženská a mužská spiritualita z pohledu hlubinné psychologie … bližší informace: http://www.hagioterapie.cz/?page_id=12442

přihlásit se můžete zde:

https://www.pvsps.cz/seminare-a-vycviky/vikendove-seminare/vikendove-sebezkusenostni-seminare-a-seznam-seminaru/zenska-a-muzska-spiritualita-z-pohledu-hlubinne-psychologie/

4. – 14. května 2020 se uskuteční
Izrael 2020 – Hagioputování 
se čtením biblických příběhů.
Podrobnosti:
http://www.hagioterapie.cz/?page_id=12008

DOPORUČUJEME: knihu
Jaromíra Odrobiňáka
Rok na psychiatrii

https://www.ikarmel.cz/produkt/rok-na-psychiatrii

Rozhovory o hagioterapii

Skutky apoštolů

.

Obrácení apoštola Pavla

(Sk 9,1 – 30)

Jde o příběh o tom, co může s člověkem udělat hraniční zážitek. Pavel se ocitl na samém pokraji smrti, ale takové zkušenosti mohou být někdy šancí, které mohou člověka dovést k prohloubení života. Podobný přerod jako Pavel prožil na sobě F. M. Dostojevský v situaci, kdy byl 22. prosince roku 1849 v poslední minutě před svou popravou omilostněn (šlo o trest za účast na spiknutí utopických socialistů). Tentýž den večer napsal svému bratrovi: „Když myslím na minulost a uvažuji o tom, kolik času jsem zbytečně promarnil, kolik času jsem ztratil omylem, vinou, leností, neschopností žít, srdce mi krvácí. Život je dar, život je štěstí, každá minuta mohla být stoletím věčnosti.“

Podle pravoslavné legendy tehdy sestoupil anděl z nebes a Dostojevskému  vypálil na čele „třetí oko“ pro nazírání nejhlubších duchovních a existenciálních skutečností. Ale i současná psychoterapie uznává, že setkání se zásadními životními ztrátami, s rozpadem stávajících jistot či se smrtí, může vést k obdobné proměně. Irwin Yalom ve svých knihách často cituje výrok pacienta ze skupiny lidí nemocných rakovinou:„I když smrt představuje fyzické zničení člověka, myšlenka na smrt ho zachraňuje.“ Uznání smrti dodává podle Yaloma životu pocit hloubky a přináší zásadní posun životní perspektivy, který se nedá popsat jinak než jako osobní růst:

Dává mu pocit osvobození od tlaků dělat věci, které ve skutečnosti dělat nechce. Umenšuje jeho obavy z mezilidských vztahů, umenšuje strach z odmítnutí a poskytuje mu větší ochotu riskovat, než jak tomu bylo před krizí.

Dává mu schopnost trivializovat triviality, banalizovat banality a současně radostně oceňovat běžné životní věci – změny ročních období, vítr, padající listí, uplynulé Vánoce.

Dává mu konečně zesílenou schopnost žít v okamžité přítomnosti (spíše než v odkládání života do nějakého okamžiku v budoucnosti) a dává mu i schopnost hlubší komunikace s milovanými lidmi než před krizí.

.

Více: http://www.hagioterapie.cz/?p=7183

.

Repro internet:

http://www.heqigallery.com/gallery/gallery3/pages/14-Calling%20St.Paul.html … více: http://www.heqigallery.com/