AKTUALITY

Vybráno ze sekce Aktuálně:

Existenciální hagioterapie: Bible ve službách současného člověka
Ochutnávka praktického hagioterapeutického setkání s trochou teorie o existenciálách. jednodenní seminář
10. 11. Ondříčkova 16
Lektoři: Pavla a Martin
PŘIJÍMÁME NOVÉ ČLENY DO EXISTENCIÁLNĚ HAGIOTERAPEUTICKÉ SKUPINY:
Každé pondělí 18.00, Ondříčkova 16, kontakt: hagioterapie@centrum.cz

O průniku náboženství a psychoterapie hovoří Prokop Remeš zde: https://www.youtube.com/watch?v=ZgodXKOwIeg

DOPORUČUJEME: knihu
Jaromíra Odrobiňáka
Rok na psychiatrii

Rozhovory o hagioterapii

Skutky apoštolů

.

Obrácení apoštola Pavla

(Sk 9,1 – 30)

Jde o příběh o tom, co může s člověkem udělat hraniční zážitek. Pavel se ocitl na samém pokraji smrti, ale takové zkušenosti mohou být někdy šancí, které mohou člověka dovést k prohloubení života. Podobný přerod jako Pavel prožil na sobě F. M. Dostojevský v situaci, kdy byl 22. prosince roku 1849 v poslední minutě před svou popravou omilostněn (šlo o trest za účast na spiknutí utopických socialistů). Tentýž den večer napsal svému bratrovi: „Když myslím na minulost a uvažuji o tom, kolik času jsem zbytečně promarnil, kolik času jsem ztratil omylem, vinou, leností, neschopností žít, srdce mi krvácí. Život je dar, život je štěstí, každá minuta mohla být stoletím věčnosti.“

Podle pravoslavné legendy tehdy sestoupil anděl z nebes a Dostojevskému  vypálil na čele „třetí oko“ pro nazírání nejhlubších duchovních a existenciálních skutečností. Ale i současná psychoterapie uznává, že setkání se zásadními životními ztrátami, s rozpadem stávajících jistot či se smrtí, může vést k obdobné proměně. Irwin Yalom ve svých knihách často cituje výrok pacienta ze skupiny lidí nemocných rakovinou:„I když smrt představuje fyzické zničení člověka, myšlenka na smrt ho zachraňuje.“ Uznání smrti dodává podle Yaloma životu pocit hloubky a přináší zásadní posun životní perspektivy, který se nedá popsat jinak než jako osobní růst:

Dává mu pocit osvobození od tlaků dělat věci, které ve skutečnosti dělat nechce. Umenšuje jeho obavy z mezilidských vztahů, umenšuje strach z odmítnutí a poskytuje mu větší ochotu riskovat, než jak tomu bylo před krizí.

Dává mu schopnost trivializovat triviality, banalizovat banality a současně radostně oceňovat běžné životní věci – změny ročních období, vítr, padající listí, uplynulé Vánoce.

Dává mu konečně zesílenou schopnost žít v okamžité přítomnosti (spíše než v odkládání života do nějakého okamžiku v budoucnosti) a dává mu i schopnost hlubší komunikace s milovanými lidmi než před krizí.

.

Více: http://www.hagioterapie.cz/?p=7183

.

Repro internet:

http://www.heqigallery.com/gallery/gallery3/pages/14-Calling%20St.Paul.html … více: http://www.heqigallery.com/