AKTUALITY

Vybráno ze sekce Aktuálně:

25. – 27. října 2019 otevíráme nový sebezkušenostní seminář akreditovaný MPSV (16 hodin)

Vina a pocity viny – jak s nimi pracovat … bližší informace a přihlášky na adrese: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbRIv_aKFWSoODet84ugmKKw0Ufhq7WewNAMjFgOeRtqRcRg/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR1R93g_0-UQ1FAR9KupXy1Lo0OYX_Enx84eIg6PfwrfDF1WFQJ5jWyKf5M

6. – 8. prosince 2019 otevíráme nový sebezkušenostní seminář na půdě PVŠPS

Ženská a mužská spiritualita z pohledu hlubinné psychologie … bližší informace: http://www.hagioterapie.cz/?page_id=12442

přihlásit se můžete zde:

https://www.pvsps.cz/seminare-a-vycviky/vikendove-seminare/vikendove-sebezkusenostni-seminare-a-seznam-seminaru/zenska-a-muzska-spiritualita-z-pohledu-hlubinne-psychologie/

4. – 14. května 2020 se uskuteční
Izrael 2020 – Hagioputování 
se čtením biblických příběhů.
Podrobnosti:
http://www.hagioterapie.cz/?page_id=12008

DOPORUČUJEME: knihu
Jaromíra Odrobiňáka
Rok na psychiatrii

https://www.ikarmel.cz/produkt/rok-na-psychiatrii

Rozhovory o hagioterapii

Sobotní semináře

.

.

.

Od září roku 2003 pořádáme zhruba třikrát ročně klubová a diskusní setkání na nejrůznější témata, která se týkají problematiky vztahu psychoterapie a náboženství. K tomuto účelu si zveme mezi sebe zajímavé lidi, odborníky přes náboženství i psychoterapii, často ovšem i studenty nejrůznějších oborů. Stručné výtahy z uváděných přednášek a případně následných diskusí jsou k dispozici na rozkliknutí k příslušnému datu.

.

Hagio-seminář duben 2016: Účinné faktory hagioterapie v perspektive daseinanalýzy (A. Krtek), Genderové rozdíly ve vnímání hagioterapie v terapeutickém procesu ústavní léčby závislostí žen a mužů v Psychiatrické nemocnici Bohnice (A. Herešová), Astrologie a psychoterapie (P. Státníková)

Hagio-seminář říjen 2015: Osvícení, zenový buddhismus a kóany (P. Remeš), Terapie paradoxem (M. Petrovský)

Hagio-seminář únor 2014: Hagioterapie, Otcové pouště a Anonymní hnutí (P. Remeš), Hagioterapie a daseinsanalýza (P. Státníková), film Pochyby a diskuse nad filmem

Hagio-seminář květen 2013: Náboženské poutě (A. Halamová), Putování do Santiaga de Compostela (P. Herrmannová), Dramatický trojúhelník a víra v Boha (P. Remeš), Semana Santa jako psychodrama (A. Halamová), Korida a hlubinné dynamiky (P. Remeš)

Hagio-seminář březen 2012: Grafologie (N. Zikmundová), Rodinné konstelace (S. Pánková).

Hagio-seminář listopad 2011: Daseinsanalytický výklad snů (S. Pánková), Výklad snů Artemidóra z Efesu (z Daldis) (P. Státníková), Stigmata – obrazy Ježíšova umučení (M. Šejharová), Enneagram (S. Pánková).

Hagio-seminář březen 2011: Fenomenologie (P. Remeš), Existenciály (M. Petrovský), Daseinsanalýza (P. Státníková), Kuřimská kauza (P. Remeš).

Hagio-seminář březen 2010: Psychologické aspekty svátosti smíření (V. Skýpalová), Osobnost kněze a osobnost terapeuta (M. Chadžijská), Homo economicus a homo religiosus (P. Remeš), Symbolon – práce se symboly (S. Pánková).

Hagio-seminář březen 2009: Etikoterapie (E. Kalvínská), Extrapunitivita, intrapunitivita, impunitivita (P. Remeš), Nasávači viny, její distributoři a rozvody (J. Klimeš).

Hagio-seminář říjen 2008: Šikana (M. Kolář), Sekty a tzv. výstupové poradenství (P. Remeš).

Hagio-seminář červen 2008: Náboženské fantazijní postavy (J. Klimeš), Bibliodrama (E. Strupková).

Hagio-seminář únor 2008: Změněné stavy vědomí (P. Dušek), Holotropní dýchání (A. Halamová).

Hagio-seminář říjen 2007: Krize současného kněžství (J. Zajíc), Distribuce viny (J. Klimeš), Strach z viny a strach z trestu (P. Dušek).

Hagio-seminář červen 2007: Teen Challenge (P. Král), Rozvoj šikany ve školních kolektivech (M. Kolář), Existenciální analýza (R. Machan).

Hagio-seminář říjen 2006: Hypnoterapie a křesťanství (M. Kašparů), Labyrinty, křesťanství a psychoterapie (J. Marková), Tarot a psychoterapie (T. A. Brečka).

Hagio-seminář únor 2006: Psychoterapie parafilních jedinců (S. Brichcín), Zkušenosti s pastorační prací s vězni (M. Škoda), Hlubinně analytický výklad Apokalypsy (P. Remeš), Ježíš – patron adoptovaných dětí (J. Klimeš).

Hagio-seminář září 2005: Ikonoterapie (M. Týmal), Magické myšlení (P. Koucká), Glosolálie (B. Zajacová).

Hagio-seminář únor 2005: Vina ze smetiště (J. Drahota), Otázky viny a hledání odpovědi (Z. Galvas), Vina a pocity viny u sexuálních deviantů (S. Brichcín), Ze života v jedné sektě (K. Němečková), Život v řeholní komunitě (M. Chmelíčková).

Hagio-seminář září 2004: Případ Anneliese Michelové (P. Dušek), Modely démonické posedlosti v křesťanství (P. Remeš), Exorcistní kazuistika (A. Halamová).

Hagio-seminář červen 2004: Léčba úzkosti přijetím strašného (P. Dušek), Lingvistický rozbor glosolálie (S. Škodová), Démonické obrazy Boha (P. Dušek).

Hagio-seminář únor 2004: Dvě roviny komunikace a náboženství (P. Remeš), Modlitba a teorie komunikace (R. Gottlicher), Pentekostální hnutí (P. Remeš), Psychologické zhodnotenie glosolálie (B. Zajacová).

Hagio-seminář září 2003: Ježíšovy výroky z hlubinně psychologického hlediska (P. Remeš), Duchovní psychoterapie (J. Czech).

.

Repro internet:

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Menas.jpg