AKTUALITY

Vybráno ze sekce Aktuálně:

25. – 27. října 2019 otevíráme nový sebezkušenostní seminář akreditovaný MPSV (16 hodin)

Vina a pocity viny – jak s nimi pracovat … bližší informace a přihlášky na adrese: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbRIv_aKFWSoODet84ugmKKw0Ufhq7WewNAMjFgOeRtqRcRg/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR1R93g_0-UQ1FAR9KupXy1Lo0OYX_Enx84eIg6PfwrfDF1WFQJ5jWyKf5M

6. – 8. prosince 2019 otevíráme nový sebezkušenostní seminář na půdě PVŠPS

Ženská a mužská spiritualita z pohledu hlubinné psychologie … bližší informace: http://www.hagioterapie.cz/?page_id=12442

přihlásit se můžete zde:

https://www.pvsps.cz/seminare-a-vycviky/vikendove-seminare/vikendove-sebezkusenostni-seminare-a-seznam-seminaru/zenska-a-muzska-spiritualita-z-pohledu-hlubinne-psychologie/

4. – 14. května 2020 se uskuteční
Izrael 2020 – Hagioputování 
se čtením biblických příběhů.
Podrobnosti:
http://www.hagioterapie.cz/?page_id=12008

DOPORUČUJEME: knihu
Jaromíra Odrobiňáka
Rok na psychiatrii

https://www.ikarmel.cz/produkt/rok-na-psychiatrii

Rozhovory o hagioterapii

1. Samuelova

.

Saul a Náchaš Amónský

(1 Sam 10,17 – 11,15a)

Na rovině hlubinně subjektové příběh ukazuje na dva základní vzorce mužské agresivity: Agresivity, která je mužem ovládána a slouží mu za nástroj dosahování pozitivních životních cílů, a agresivity, která muže ovládá a je trestí destrukce, smrti a rozkladu.  Hlavními protihráči příběhu jsou zde Saul a Náchaš Amónský a v jejich postavách jsou tyto vzorce jasně čitelné. Saul se v ději příběhu proměňuje ze slabého a bezvýznamného chlapce v muže a krále nad celým Izraelem. Jeho agresivita není samoúčelná, ale je pozitivně zaměřena na druhé. Je zaměřena na ochranu slabých, nemohoucích, na ochranu žen a dětí, na budování, na naplňování vyššího řádu hodnot. V Saulově postavě můžeme spatřovat obraz postupného vývoje nezávislého já, na jehož konci se objevuje celistvý muž, nerozdrobený neurotickými úzkostmi a nepoznamenaný zmatkem v systému hodnot.

V našich skupinách existuje shoda, že Saul je v tomto příběhu nositelem archetypu krále. Silného a spravedlivého muže. Oproti němu postava Náchaše Amónského nese zřetelné rysy destrukce, svévole a egocentrismu. Náchaš vystupuje v příběhu jako symbolický drak (slovo „náchaš“ znamená hebrejsky „had“) a tvar jeho maskulinity má tvrdé a narcistické rysy. Zjevným projevem jeho „dračí“ povahy je jeho bizarní touha vyloupnout oči všem Jábešanům, i když tito se mu chtějí poddat. Jeho postava v příběhu symbolizuje síly smrti a v mnohých čtenářích vzbuzuje hrůzu, představu pekla, žáru … pecí Osvětimi.

 

„Již nikdy jako ovce …“

Ukazuje se, že na rovině objektové lze v příběhu spatřovat i zásadní historické události 20. století, zejména ty, které se týkají židovstva a Židů. Nacismus, holocaust, vznik a boj státu Izrael. Z tohoto úhlu pohledu je signifikantní i to, že Saul se Náchašovi dokázal vzepřít, až když zmobilizoval svoji na život zaměřenou energii. Byť se to událo prazvláštním, „mužským“, a pro většinu žen ne zcela pochopitelným způsobem – rozsekáním býků. Je pravda, že tato krvavá scéna mnohé naše klienty děsí, ale nelze se ubránit pocitu, že pro Saula byla tato událost zážitkem vrcholné důležitosti. Rozsekání býků se stalo nejen symbolem mobilizace jeho sil, ale i jejím prostředkem. Hněv a zuřivost, které při tom zakoušel, mu zjevně pomohly poprvé v životě překonat úzkost a jimi si dovolil projevit svou sílu. Svým činem jakoby vykřikl do světa heslo, které o tři tisíce let později předznamenalo i vznik státu Izrael: „Již nikdy jako ovce!“

.

Repro archiv autora (foto PrR, 2008)