AKTUALITY

Vybráno ze sekce Aktuálně:

25. – 27. října 2019 otevíráme nový sebezkušenostní seminář akreditovaný MPSV (16 hodin)

Vina a pocity viny – jak s nimi pracovat … bližší informace a přihlášky na adrese: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbRIv_aKFWSoODet84ugmKKw0Ufhq7WewNAMjFgOeRtqRcRg/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR1R93g_0-UQ1FAR9KupXy1Lo0OYX_Enx84eIg6PfwrfDF1WFQJ5jWyKf5M

6. – 8. prosince 2019 otevíráme nový sebezkušenostní seminář na půdě PVŠPS

Ženská a mužská spiritualita z pohledu hlubinné psychologie … bližší informace: http://www.hagioterapie.cz/?page_id=12442

přihlásit se můžete zde:

https://www.pvsps.cz/seminare-a-vycviky/vikendove-seminare/vikendove-sebezkusenostni-seminare-a-seznam-seminaru/zenska-a-muzska-spiritualita-z-pohledu-hlubinne-psychologie/

4. – 14. května 2020 se uskuteční
Izrael 2020 – Hagioputování 
se čtením biblických příběhů.
Podrobnosti:
http://www.hagioterapie.cz/?page_id=12008

DOPORUČUJEME: knihu
Jaromíra Odrobiňáka
Rok na psychiatrii

https://www.ikarmel.cz/produkt/rok-na-psychiatrii

Rozhovory o hagioterapii

2. Samuelova

 

Amnón a Támar

(2 Sam 13,1-33)

Téma je velmi těžké a zvláště se vlamuje do Aleny, dívky, která celý první měsíc chodila na skupiny s do očí naraženým kloboučkem a z jejího kamenného pohledu bylo jasné, že se pod ním skrývá pohledům světa a všichni jí mají vlézt na záda. Při imaginaci Támařina příběhu jí ale není dobře, začíná plakat a říká, že potřebuje na vzduch. Martina s ní jde ven, a když se obě po čtvrt hodině vracejí, Alena hovoří o tom, že ve třinácti letech byla znásilněna svým otcem a pak v patnácti letech nucena různými pasáky k prostituci s muži, kteří se jí hnusili.

Skupina se stahuje, nikdo neví, co říkat, posléze se hovor obrací k osobě krále Davida a skupina se s úlevou ujímá bezpečného tématu paralel Davidovy osoby s jednáním představitelů Církve k sexuálním aférám kněží v dnešní době. Prostě nic neřešit, to mají společného představitelé Církve i král David. Otázka, zda Traversi_Ermordung_AmnonsCírkev by měla udávat pedofilní kněze na policii, se ale překvapivě zamotává. Není jasné, co bychom si více přáli – spravedlnost nebo milosrdenství? Na jednu stranu člověka tlačí k přísnému postoji pocit elementární spravedlnosti, na stranu druhou se uznává blahodárnost práva azylu i neprolomitelnosti zpovědního tajemství. Církev ve svých dějinách vždy spíše kryla lidi pronásledované světskou soudní a policejní mocí (kryla Židy před nacisty, nacisty před komunisty, komunisty před jihoamerickými diktátory, a před komunisty zase „agenty imperialismu“), to se ukazuje být jakousi červenou nití vinoucí se dějinami církve. Ale zda jde o věc pozitivní či negativní, v tom se naše hodnocení zjevně odvíjí od našich osobních zkušeností a postojů k vině (extrapunitivita, intrapunitivita, impunitivita).

.

Repro internet:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Traversi_Ermordung_Amnons.jpg