AKTUALITY

Vybráno ze sekce Aktuálně:

Spiritualita a Bible
Tentokrát na téma hagioterapie a existenciály…
JEDNODENNÍ SEMINÁŘ
23. března 2019
18.00, Ondříčkova 16, kontakt: exhagioterapie@gmail.com

PŘIJÍMÁME NOVÉ ČLENY DO EXISTENCIÁLNĚ HAGIOTERAPEUTICKÉ SKUPINY:
Každé pondělí 18.00, Ondříčkova 16, kontakt: exhagioterapie@gmail.com

DOPORUČUJEME: knihu
Jaromíra Odrobiňáka
Rok na psychiatrii</strong

Rozhovory o hagioterapii

2. Samuelova

 

Amnón a Támar

(2 Sam 13,1-33)

Téma je velmi těžké a zvláště se vlamuje do Aleny, dívky, která celý první měsíc chodila na skupiny s do očí naraženým kloboučkem a z jejího kamenného pohledu bylo jasné, že se pod ním skrývá pohledům světa a všichni jí mají vlézt na záda. Při imaginaci Támařina příběhu jí ale není dobře, začíná plakat a říká, že potřebuje na vzduch. Martina s ní jde ven, a když se obě po čtvrt hodině vracejí, Alena hovoří o tom, že ve třinácti letech byla znásilněna svým otcem a pak v patnácti letech nucena různými pasáky k prostituci s muži, kteří se jí hnusili.

Skupina se stahuje, nikdo neví, co říkat, posléze se hovor obrací k osobě krále Davida a skupina se s úlevou ujímá bezpečného tématu paralel Davidovy osoby s jednáním představitelů Církve k sexuálním aférám kněží v dnešní době. Prostě nic neřešit, to mají společného představitelé Církve i král David. Otázka, zda Traversi_Ermordung_AmnonsCírkev by měla udávat pedofilní kněze na policii, se ale překvapivě zamotává. Není jasné, co bychom si více přáli – spravedlnost nebo milosrdenství? Na jednu stranu člověka tlačí k přísnému postoji pocit elementární spravedlnosti, na stranu druhou se uznává blahodárnost práva azylu i neprolomitelnosti zpovědního tajemství. Církev ve svých dějinách vždy spíše kryla lidi pronásledované světskou soudní a policejní mocí (kryla Židy před nacisty, nacisty před komunisty, komunisty před jihoamerickými diktátory, a před komunisty zase „agenty imperialismu“), to se ukazuje být jakousi červenou nití vinoucí se dějinami církve. Ale zda jde o věc pozitivní či negativní, v tom se naše hodnocení zjevně odvíjí od našich osobních zkušeností a postojů k vině (extrapunitivita, intrapunitivita, impunitivita).

.

Repro internet:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Traversi_Ermordung_Amnons.jpg