AKTUALITY

Vybráno ze sekce Aktuálně:

Spiritualita a Bible
Tentokrát na téma hagioterapie a existenciály…
JEDNODENNÍ SEMINÁŘ
23. března 2019
18.00, Ondříčkova 16, kontakt: exhagioterapie@gmail.com

PŘIJÍMÁME NOVÉ ČLENY DO EXISTENCIÁLNĚ HAGIOTERAPEUTICKÉ SKUPINY:
Každé pondělí 18.00, Ondříčkova 16, kontakt: exhagioterapie@gmail.com

DOPORUČUJEME: knihu
Jaromíra Odrobiňáka
Rok na psychiatrii</strong

Rozhovory o hagioterapii

Soudců

.

Delíla a Samsonova smrt

(Soud 16,4 – 31)

Protože v závěru příběhu se Samson modlí k Bohu, stává se i modlitba hlavním tématem našeho povídání. Samsonův příběh prý ukazuje, že v modlitbě je možné vyslovovat a předkládat Bohu nejrůznější svá přání, touhy, starosti a obavy. A tato naše přání a prosby se v mnohdy dokonce splní. Na rozdíl od magie však není ambicí modlitby dosahování nějakých cílů a duchovních či materiálních dober, nýbrž sjednocení s Bohem. Ambicí modlitby je stav, v němž by život člověka již nebyl monologem a narcistickým zaměřením na sebe sama, ale dialogem prožívaným jako živoucí setkání Já – Ty.

Otázka, co chtěl autor závěrem celého příběhu říct, se řeší na jiné skupině. Petr se rozpomíná na svou konverzi ve vězení a v příběhu nachází poselství, že mnohdy teprve v totálním životním propadu nachází člověk Boha a touhu po naplnění životního smyslu… Lucie, mladá alkoholička, která byla před několika lety sexuálně zneužita svým terapeutem, zase nevěří v magičnost síly ukryté v Samsonových vlasech. Ztrátu jeho sil si vysvětluje jako projev ztráty důvěry ve vlastní síly (v situaci, když věřil, že díky svým nestříhaným vlasům za ním stojí nepřemožitelný Bůh). Samson ztratil svoji fyzickou sílu, protože ztratil svoji psychickou sílu, která vyplývala z jeho přesvědčení, že je nepřemožitelný. Samson zřejmě byl mimořádný silák, kdo by o tom z příběhu mohl pochybovat. Ale ztráta důvěry ve vlastní síly nakonec jeho fyzickou sílu skutečně podlomila.

 

.

Repro: Cavalier Galleries, Inc

http://www.cavaliergalleries.com/html/artistresults.asp?artist=404&testing=true