AKTUALITY

Vybráno ze sekce Aktuálně:

  • Letos otevíráme

!!! Výcvik v existenciální hagioterapii !!!

Bližší informace zde

  • Vyšla nová knížka Existenciální hagioterapie Prokopa Remeše.

Možnosti koupě zde :o)

  • Vina a pocity viny – jak s nimi pracovat

11. – 13. 9. 2020 otevíráme další sebezkušenostní seminář akreditovaný MPSV (16 hodin), tentokrát v Brně

anotace a více informací zde

 

  • DOPORUČUJEME: knihu
    Jaromíra Odrobiňáka
    Rok na psychiatrii

Koupit

Rozhovory o hagioterapii

Diplomové práce

Internetové odkazy na některé absolventské, bakalářské a diplomové či doktorské práce pojednávající o tématu hagioterapie

.

Pavla Státníková, Úloha imaginace při čtení biblických příběhů v hagioterapii, absolventská práce 3. ročníku Pražské psychoterapeutické fakulty, 2017

Pavla Státníková, Úloha imaginace při čtení biblických příběhů v hagioterapii

 

Magdalena Javorská: Tři podoby hagioterapie, absolventská práce 3. ročníku Pražské psychoterapeutické fakulty, 2017

Magdalena Javorská, Tři podoby hagioterapie

 

Alice Herešová: Genderové rozdíly ve vnímání hagioterapie v terapeutickém procesu ústavní léčby závislosti žen a mužů v Psychiatrické nemocnici Bohnice, 1. LF UK, klinika adiktologie, Praha 2016

https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/170153/

.

Barbora Racková: Hagioterapie a třinácté komnaty pracovníků pomáhajících profesí, Husitská teologická fakulta UK, Praha 2016

https://drive.google.com/drive/folders/0B8rgYXYebHdqZE0xYnZBNjBVZzQ

.

Arnošt Krtek: Účinné faktory hagioterapie, PVŠPS, Praha 2015

http://www.epimeleia.eu/images/user/diplomy/DP_Krtek_Ucinne_faktory_hagioterapie.pdf

.

Radka Jarošová: Psychoterapeutický potenciál Bible, Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta, Olomouc 2014 

https://theses.cz/id/pbe4um/

.

Jana Hradová: Pastorační vztah v porovnání se vztahem terapeutickým, Evangelická teologická fakulta UK, Disertační práce, Praha 2014

https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/89669/

.

Barbora Racková: Pozitivní a negativní potenciál křesťanské spirituality, Husitská teologická fakulta UK, Praha 2014

https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/131178/

.

Alice Herešová: Význam hagioterapie v terapeutickém procesu ústavní léčby závislosti žen v PN Bohnice, 1. LF UK, klinika adiktologie, Praha 2014

https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/142803/12986645

.

Magdalena Česneková: Přínos hagioterapie v léčbě závislostí očima klientů, 1. LF UK, klinika adiktologie, Praha, 2014

https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/133251/

.

Dana Kynclová: Biblické příběhy v hagioterapii a pastoraci, PedF UK Praha, 2013

https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/136474/

.

Arnošt Krtek: Hagioterapie a závislost na psychoaktivních látkách, PVŠPS, Praha 2013

http://www.toptennis.cz/admin/ckeditor/filemanager/userfiles/soubory/Arnost/BK_Krtek_Hagioterapie_zavisloti.pdf

.

Marie Holubová: Hagioterapie – využití biblických příběhů pro práci s klientem, KSPSP FSS MU, Brno 2012

https://is.muni.cz/th/184105/fss_m?fakulta=1423
.

Denisa Adamkovičová: Aplikácia psychologických aspektov biblických príbehov vo vybraných psychoterapeutických smeroch, RKCMBF UK, Bratislava, 2011

http://www.ctar.sk/wp-content/uploads/DP_adamkovicova_PK.pdf

.

Martina Husáková: Existenciálně analytický výklad Bible v praktickém užití hagioterapie: PVŠPS, Praha 2011

http://www.pvsps.cz/dev/data/2017/03/01/13/husakova_martina.pdf

 

Lydie Kárová: Spiritualita při léčbě závislosti: HTF UK, Praha 2011

https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/70717

 

Karolína Husáková: Rola hagioterapii w procesie zmiany systemu wartości i poczucia koherencji osób uzależnionych, Uniwersytet Śląski, Katowice 2010

Karolína Husáková, Rola hagioterapii w procesie zmiany

.

Edita Vališová: Webová podpora biblioterapie zaměřená na projekt BiblioHelp, FF MU, Brno 2010

http://issuu.com/editava/docs/magisterska_prace … str. 32 – 37

,

Katarína Dezorzová: Hagioterapie a její využití u psychotických pacientů, FF UP, Olomouc 2009

http://theses.cz/id/e6loiz/?furl=%2Fid%2Fe6loiz%2F

.

Petra Smolíková: Náboženství v terapiích Jana Czecha a Prokopa Remeše, FF UP v Pardubicích, 2009

http://dspace.upce.cz/bitstream/10195/35407/1/SmolikovaP_Nabozenstvivterapiich_VM_2010.pdf

.

Anna Friedlová: Hagioterapie, TF JU v Českých Budějovicích, 2007

http://theses.cz/id/esctxh/

,

Gabriela Dobiášová: Psychoterapeutické přístupy v léčbě drogově závislých, ZS JU v Českých Budějovicích, 2007

http://theses.cz/id/uthvfe/downloadPraceContent_adipIdno_6815

.

Klára Pitlachová: Biblické příběhy jako zrcadlo životní zkušenosti člověka léčeného ze závislosti na alkoholu, FSS MU v Brně, 2006

http://is.muni.cz/th/41485/fss_m/

..

Lada Schovánková: Hagioterapie pro ženy v krizových situacích (se zaměřením na léčbu alkoholové závislosti v Psychiatrické léčebně Bohnice), FF MU v Brně, 2006

http://is.muni.cz/th/64718/ff_m/

.

Repro internet:

http://bindery.sweb.cz/diplomky.htm

.

.

.

.

.

.

L