AKTUALITY

Vybráno ze sekce Aktuálně:

Vyšla nová knížka Existenciální hagioterapie Prokopa Remeše.

Možnosti koupě zde :o)

Vina a pocity viny – jak s nimi pracovat

24. – 26. 1. 2020 otevíráme další běh sebezkušenostního semináře akreditovaného MPSV (16 hodin)

anotace a více informací zde

Ženská a mužská spiritualita z pohledu hlubinné psychologie 

6. – 8. prosince 2019 otevíráme nový sebezkušenostní seminář na půdě PVŠPS

bližší informace 

přihlásit se můžete: tady :o)

4. – 14. května 2020 se uskuteční
Izrael 2020 – Hagioputování 
se čtením biblických příběhů.
Podrobnosti:
http://www.hagioterapie.cz/?page_id=12008

DOPORUČUJEME: knihu
Jaromíra Odrobiňáka
Rok na psychiatrii

https://www.ikarmel.cz/produkt/rok-na-psychiatrii

Rozhovory o hagioterapii

Autorská práva

.

Autorem všech textů na stránkách www.hagioterapie.cz, pokud není výslovně uvedeno jinak, je © Prokop Remeš. Sdílení obsahu textů je možné jen 1) pokud se tak neděje za komerčním účelem, 2) pokud je uvedeno jméno autora a původní zdroj; 3) není dovoleno tyto texty jakkoliv upravovat a transformovat či je činit součástí vlastní práce. Obrázky označené foto PrR jsou volně šiřitelné za podmínky uvedení autora.

.

Poznámka: Na této webové stránce jsou použita některá vyobrazení od neznámých autorů nebo z neznámých zdrojů, která jsme obdrželi od přátel nebo čtenářů, případně jejichž autory se nám dosud nepodařilo kontaktovat. Jste-li vlastníkem © práv k některému z těchto obrázků, prosíme, kontaktujte nás – budete-li si přát, vyobrazení odstraníme.

Note: There are some images from unknown authors or unknown sources on this website which were given us by our friends or readers; possibly we have not yet succeeded to contact their authors. If you are the owner of the copyright to some of these images, please contact us – we will remove them if you wish.

.

.

Titulní ilustrace (Nevěřící Tomáš – Caravaggio, 1601) repro internet:

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:The_Incredulity_of_Saint_Thomas_by_Caravaggio.jpg


…………………………………………………………

.


.