AKTUALITY

Vybráno ze sekce Aktuálně:

  • Letos otevíráme

!!! Výcvik v existenciální hagioterapii !!!

Bližší informace zde

  • Vyšla nová knížka Existenciální hagioterapie Prokopa Remeše.

Možnosti koupě zde :o)

  • Vina a pocity viny – jak s nimi pracovat

11. – 13. 9. 2020 otevíráme další sebezkušenostní seminář akreditovaný MPSV (16 hodin), tentokrát v Brně

anotace a více informací zde

 

  • DOPORUČUJEME: knihu
    Jaromíra Odrobiňáka
    Rok na psychiatrii

Koupit

Rozhovory o hagioterapii

Autorská práva

.

Autorem všech textů na stránkách www.hagioterapie.cz, pokud není výslovně uvedeno jinak, je © Prokop Remeš. Sdílení obsahu textů je možné jen 1) pokud se tak neděje za komerčním účelem, 2) pokud je uvedeno jméno autora a původní zdroj; 3) není dovoleno tyto texty jakkoliv upravovat a transformovat či je činit součástí vlastní práce. Obrázky označené foto PrR jsou volně šiřitelné za podmínky uvedení autora.

.

Poznámka: Na této webové stránce jsou použita některá vyobrazení od neznámých autorů nebo z neznámých zdrojů, která jsme obdrželi od přátel nebo čtenářů, případně jejichž autory se nám dosud nepodařilo kontaktovat. Jste-li vlastníkem © práv k některému z těchto obrázků, prosíme, kontaktujte nás – budete-li si přát, vyobrazení odstraníme.

Note: There are some images from unknown authors or unknown sources on this website which were given us by our friends or readers; possibly we have not yet succeeded to contact their authors. If you are the owner of the copyright to some of these images, please contact us – we will remove them if you wish.

.

.

Titulní ilustrace (Nevěřící Tomáš – Caravaggio, 1601) repro internet:

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:The_Incredulity_of_Saint_Thomas_by_Caravaggio.jpg


…………………………………………………………

.


.