AKTUALITY

Vybráno ze sekce Aktuálně:

Existenciální hagioterapie: Bible ve službách současného člověka
Ochutnávka praktického hagioterapeutického setkání s trochou teorie o existenciálách. jednodenní seminář
10. 11. Ondříčkova 16
Lektoři: Pavla a Martin
PŘIJÍMÁME NOVÉ ČLENY DO EXISTENCIÁLNĚ HAGIOTERAPEUTICKÉ SKUPINY:
Každé pondělí 18.00, Ondříčkova 16, kontakt: hagioterapie@centrum.cz

O průniku náboženství a psychoterapie hovoří Prokop Remeš zde: https://www.youtube.com/watch?v=ZgodXKOwIeg

DOPORUČUJEME: knihu
Jaromíra Odrobiňáka
Rok na psychiatrii

Rozhovory o hagioterapii

Nevědomý Bůh

.

Dojde-li v lidském životě k popření metodologického předpokladu života „jako by Bůh byl“ (a v důsledku popření existence smyslu a konečné naděje), může z hlediska intrapsychických dynamik vzniknout vysoce demoralizující situace. Názornou ilustraci takového stavu podává V. E. Frankl ve své knize Nevědomý Bůh, kde cituje záznam terapie freudiánského terapeuta K. Eisslera, kterou poskytl ženě, která trpěla nevyléčitelnou rakovinou:.

.

„Žena porovnávala naplnění smyslu ve svém dřívějším životě s absencí smyslu v současné životní fázi … Byla připravená snášet všechny bolesti, pokud byly nějak smysluplné. Ale nač bych ji měl odsuzovat k tomu, aby snášela nyní své utrpení, kdyby její život už neměl žádný smysl? A proto jsem řekl, že podle mého mínění se dopouští hrubé chyby: Neboť její celý život je nesmyslný a odjakživa byl nesmyslný, ještě dřív než onemocněla. Mezi jejím současným a dřívějším životem existuje rozdíl výhradně v tom, že v dřívější fázi věřila ve smysl života, zatímco v současné fázi již této víry není schopna. Ve skutečnosti – poučil jsem ji – byly obě fáze jejího života naprosto beze smyslu. Pacientka reagovala na toto konstatování tím, že byla bezradná, tím, že předstírala, že mi nerozumí, tím, že začala plakat.“

.

Více: http://www.hagioterapie.cz/?p=4392


Repro internet: http://www.abcgallery.com/M/mucha/mucha94.html