AKTUALITY

Vybráno ze sekce Aktuálně:

25. – 27. října 2019 otevíráme nový sebezkušenostní seminář akreditovaný MPSV (16 hodin)

Vina a pocity viny – jak s nimi pracovat … bližší informace a přihlášky na adrese: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbRIv_aKFWSoODet84ugmKKw0Ufhq7WewNAMjFgOeRtqRcRg/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR1R93g_0-UQ1FAR9KupXy1Lo0OYX_Enx84eIg6PfwrfDF1WFQJ5jWyKf5M

6. – 8. prosince 2019 otevíráme nový sebezkušenostní seminář na půdě PVŠPS

Ženská a mužská spiritualita z pohledu hlubinné psychologie … bližší informace: http://www.hagioterapie.cz/?page_id=12442

přihlásit se můžete zde:

https://www.pvsps.cz/seminare-a-vycviky/vikendove-seminare/vikendove-sebezkusenostni-seminare-a-seznam-seminaru/zenska-a-muzska-spiritualita-z-pohledu-hlubinne-psychologie/

4. – 14. května 2020 se uskuteční
Izrael 2020 – Hagioputování 
se čtením biblických příběhů.
Podrobnosti:
http://www.hagioterapie.cz/?page_id=12008

DOPORUČUJEME: knihu
Jaromíra Odrobiňáka
Rok na psychiatrii

https://www.ikarmel.cz/produkt/rok-na-psychiatrii

Rozhovory o hagioterapii

Dobro a zlo

.

Jedna ze základních sporných otázek etiky zní: „Proč bychom měli být morální?“ A jiná: „Kdo by měl určovat morálku?“ Situaci destrukce a chaosu, která může v této oblasti nastat nastat v důsledku vědomého odmítnutí postulátu života „jako by Bůh byl“ (což v relativně nedávné historii učinili němečtí nacisté pod silným vlivem Nietzschovy teze o smrti Boha), ilustruje americká učebnice psychiatrie z roku 1952:

„Když Hitler a jeho soukmenovci posílali statisíce židovských dětí do plynových komor a z jejich těl vyráběli mýdlo, vazby knih a stínítka na lampy, byly činy těchto nadlidí správné nebo špatné? Dobré nebo zlé? Každý člověk to v hloubi své mysli označí za zlo. Ale proč? Protože je to nehumánní. Ale proč je to nehumánní? Základním dogmatem nacismu bylo učení o půdě a krvi: Cokoliv bylo dobré pro germánskou rasu, bylo považováno za správné. A protože zabíjení Židů bylo dobré a prospěšné pro germánskou rasu (tak to viděli nacisté), bylo morálně dobré.

Je těžké nalézt chybu v této logické úvaze, když jednou přijmeme předpoklady. Jestliže naše pojmy dobra a zla mají pouze relativní hodnotu a jsou pouhými nálepkami pro to, co se nám jako jedincům (případně společnosti či lidstvu jako celku) „líbí“, pak norimberský proces s válečnými zločinci byl pouhou fraškou. Neboť jednoho dne může nastat situace, kdy nacistická zvěrstva budou pravým opakem toho, čím jsou dnes.“

J. VanderVeldt, R. Odenwald: Psychiatry and Catholicism, New York Toronto London, 1952, str. 16 – 17

.

Repro internet:  http://www.gjo.cz/aktivity/osvetim_08/ipage00006.htm, staženo 20.1. 2011