AKTUALITY

Vybráno ze sekce Aktuálně:

25. – 27. října 2019 otevíráme nový sebezkušenostní seminář akreditovaný MPSV (16 hodin)

Vina a pocity viny – jak s nimi pracovat … bližší informace a přihlášky na adrese: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbRIv_aKFWSoODet84ugmKKw0Ufhq7WewNAMjFgOeRtqRcRg/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR1R93g_0-UQ1FAR9KupXy1Lo0OYX_Enx84eIg6PfwrfDF1WFQJ5jWyKf5M

6. – 8. prosince 2019 otevíráme nový sebezkušenostní seminář na půdě PVŠPS

Ženská a mužská spiritualita z pohledu hlubinné psychologie … bližší informace: http://www.hagioterapie.cz/?page_id=12442

přihlásit se můžete zde:

https://www.pvsps.cz/seminare-a-vycviky/vikendove-seminare/vikendove-sebezkusenostni-seminare-a-seznam-seminaru/zenska-a-muzska-spiritualita-z-pohledu-hlubinne-psychologie/

4. – 14. května 2020 se uskuteční
Izrael 2020 – Hagioputování 
se čtením biblických příběhů.
Podrobnosti:
http://www.hagioterapie.cz/?page_id=12008

DOPORUČUJEME: knihu
Jaromíra Odrobiňáka
Rok na psychiatrii

https://www.ikarmel.cz/produkt/rok-na-psychiatrii

Rozhovory o hagioterapii

Zjevení apoštola Jana

.

Kde leží Armagedon

(Zj 12,1 – 13,18)

Obrazy Apokalypsy lze vnímat jako symboly událostí vnějšího světa, ale i jako symboly událostí, které se odehrávají v lidském nitru. Centrální část Apokalypsy (12. a 13. kapitola) popisuje ženu oděnou Sluncem a draka, který s ní bojuje a snaží se ji zabít. Drak zde má tři pomocníky – šelmu z moře (= Antikrista, jehož jménem je číslo 666), šelmu ze země (= Falešného proroka, který šelmě z moře slouží), a nevěstku, která na první šelmě sedí. Co tyto symboly zobrazují?

V našich skupinách se často objevuje přesvědčení, že žena oděná Sluncem představuje síly světla, radosti, rozvoje a života. Drak síly tmy, utrpení, rozpadu a smrti. Bojištěm je ale nejen vnější svět (místo bitvy je ve Zjevení popsáno jako hora Megido, hebrejsky Har-mageddon), ale boj mezi silami života a silami smrti se odehrává i ve vnitřním světě každého z nás.

Megiddo – kopie

Kdo jsou však oni tři pomocníci, kteří silám smrti na bojišti našeho nitra slouží? Ve snech bývá moře symbolem nevědomí a v našich skupinách se objevuje názor, že v šelmě z moře lze spatřovat symbolický obraz destruktivních sil, které se z nevědomí vynořují – úzkosti, nenávisti, agresivity, narcismu, deviantní sexuality ap. A když těmto silám slouží šelma ze země (Falešný prorok), která se tváří jako Beránek, ale mluví jako drak, lze v jejím obraze spatřovat naše racionalizace, kterými si destruktivní síly našeho nitra omlouváme, eufemizujeme a někdy i glorifikujeme. Jednou jako naši etickou citlivost, jindy jako naši touhu po spravedlnosti, jindy jako pragmatický či racionální kalkul. Ale to vše by ještě bylo málo „dračí“, kdyby na šelmě z moře neseděla nevěstka opilá krví mučedníků, tedy nevinných lidí kolem nás, kteří jsou obětí činů, jež z nejtemnějších sil naší duše vycházejí. V obraze opilé nevěstky lze pak spatřovat exekutivní složky naší psychiky, naše konkrétní psychické výstupy, naše chybné kroky, zlé úmysly i hrůzyplné činy.

.

Více: http://www.hagioterapie.cz/?p=358

.

Repro archiv autora