AKTUALITY

Vybráno ze sekce Aktuálně:

  • Letos otevíráme

!!! Výcvik v existenciální hagioterapii !!!

Bližší informace zde

  • Vyšla nová knížka Existenciální hagioterapie Prokopa Remeše.

Možnosti koupě zde :o)

  • Vina a pocity viny – jak s nimi pracovat

11. – 13. 9. 2020 otevíráme další sebezkušenostní seminář akreditovaný MPSV (16 hodin), tentokrát v Brně

anotace a více informací zde

 

  • DOPORUČUJEME: knihu
    Jaromíra Odrobiňáka
    Rok na psychiatrii

Koupit

Rozhovory o hagioterapii

Areopág

V rámci svých misijních cest po středomoří navštívil apoštol Pavel Athény. Jejich pýchou byl Areopág. Původně šlo o místo nejvyššího soudu, ale v Pavlově se jednalo o pahorek, kde se scházeli představitelé té nejlepší tradice filozofie a helenistické kultury. Místo, které bylo pro člověka typu apoštola Pavla nemalou výzvou konfrontovat tehdejší myšlení  s nově se rozvíjejícím křesťanstvím.

V sedmnácté kapitole Skutků apoštolů můžeme vidět, jak Pavel využil své vzdělání, aby začal hovořit ke shromážděným Athéňanům jejich vlastním způsobem. Jeho snaha měla úspěch v tom, že mu dali slovo a on mohl začít svou evangelizační řeč. Nicméně Pavlova řeč byla pro lidi odchované stoickou a epikurejskou filozofií příliš silnou kávou a nakonec skončila fiaskem: „Poslechneme si tě, ale až někdy jindy“ (Sk 17,32). Přesto setbu, kterou Pavel vykonal na Areopágu, již nebylo možné zastavit; ať už to byl on sám ve svém dalším působení, potom další (např. sv Justin, představitelé alexandrijské a antiochijské filozofické školy atd.), přes scholastickou filozofii  až po moderní multikulturní společnost silně dopovanou urychlujícím se vědecko-technickým pokrokem.

A tak v jistém smyslu lze říct, že Areopág zůstal až do dnešní doby symbolem místa, kde se ve vzájemném obohacování může setkávat náboženství s vědou, filozofie s teologií, křesťanské myšlení se světskou kulturou, vědou a filozofií. A právě těmito inspiracemi se chce zabývat tato stránka.

.

Repro internet:

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Areopagus_from_the_Acropolis.jpg