AKTUALITY

Vybráno ze sekce Aktuálně:

25. – 27. října 2019 otevíráme nový sebezkušenostní seminář akreditovaný MPSV (16 hodin)

Vina a pocity viny – jak s nimi pracovat … bližší informace a přihlášky na adrese: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbRIv_aKFWSoODet84ugmKKw0Ufhq7WewNAMjFgOeRtqRcRg/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR1R93g_0-UQ1FAR9KupXy1Lo0OYX_Enx84eIg6PfwrfDF1WFQJ5jWyKf5M

6. – 8. prosince 2019 otevíráme nový sebezkušenostní seminář na půdě PVŠPS

Ženská a mužská spiritualita z pohledu hlubinné psychologie … bližší informace: http://www.hagioterapie.cz/?page_id=12442

přihlásit se můžete zde:

https://www.pvsps.cz/seminare-a-vycviky/vikendove-seminare/vikendove-sebezkusenostni-seminare-a-seznam-seminaru/zenska-a-muzska-spiritualita-z-pohledu-hlubinne-psychologie/

4. – 14. května 2020 se uskuteční
Izrael 2020 – Hagioputování 
se čtením biblických příběhů.
Podrobnosti:
http://www.hagioterapie.cz/?page_id=12008

DOPORUČUJEME: knihu
Jaromíra Odrobiňáka
Rok na psychiatrii

https://www.ikarmel.cz/produkt/rok-na-psychiatrii

Rozhovory o hagioterapii

Areopág

V rámci svých misijních cest po středomoří navštívil apoštol Pavel Athény. Jejich pýchou byl Areopág. Původně šlo o místo nejvyššího soudu, ale v Pavlově se jednalo o pahorek, kde se scházeli představitelé té nejlepší tradice filozofie a helenistické kultury. Místo, které bylo pro člověka typu apoštola Pavla nemalou výzvou konfrontovat tehdejší myšlení  s nově se rozvíjejícím křesťanstvím.

V sedmnácté kapitole Skutků apoštolů můžeme vidět, jak Pavel využil své vzdělání, aby začal hovořit ke shromážděným Athéňanům jejich vlastním způsobem. Jeho snaha měla úspěch v tom, že mu dali slovo a on mohl začít svou evangelizační řeč. Nicméně Pavlova řeč byla pro lidi odchované stoickou a epikurejskou filozofií příliš silnou kávou a nakonec skončila fiaskem: „Poslechneme si tě, ale až někdy jindy“ (Sk 17,32). Přesto setbu, kterou Pavel vykonal na Areopágu, již nebylo možné zastavit; ať už to byl on sám ve svém dalším působení, potom další (např. sv Justin, představitelé alexandrijské a antiochijské filozofické školy atd.), přes scholastickou filozofii  až po moderní multikulturní společnost silně dopovanou urychlujícím se vědecko-technickým pokrokem.

A tak v jistém smyslu lze říct, že Areopág zůstal až do dnešní doby symbolem místa, kde se ve vzájemném obohacování může setkávat náboženství s vědou, filozofie s teologií, křesťanské myšlení se světskou kulturou, vědou a filozofií. A právě těmito inspiracemi se chce zabývat tato stránka.

.

Repro internet:

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Areopagus_from_the_Acropolis.jpg