AKTUALITY

Vybráno ze sekce Aktuálně:

25. – 27. října 2019 otevíráme nový sebezkušenostní seminář akreditovaný MPSV (16 hodin)

Vina a pocity viny – jak s nimi pracovat … bližší informace a přihlášky na adrese: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbRIv_aKFWSoODet84ugmKKw0Ufhq7WewNAMjFgOeRtqRcRg/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR1R93g_0-UQ1FAR9KupXy1Lo0OYX_Enx84eIg6PfwrfDF1WFQJ5jWyKf5M

6. – 8. prosince 2019 otevíráme nový sebezkušenostní seminář na půdě PVŠPS

Ženská a mužská spiritualita z pohledu hlubinné psychologie … bližší informace: http://www.hagioterapie.cz/?page_id=12442

přihlásit se můžete zde:

https://www.pvsps.cz/seminare-a-vycviky/vikendove-seminare/vikendove-sebezkusenostni-seminare-a-seznam-seminaru/zenska-a-muzska-spiritualita-z-pohledu-hlubinne-psychologie/

4. – 14. května 2020 se uskuteční
Izrael 2020 – Hagioputování 
se čtením biblických příběhů.
Podrobnosti:
http://www.hagioterapie.cz/?page_id=12008

DOPORUČUJEME: knihu
Jaromíra Odrobiňáka
Rok na psychiatrii

https://www.ikarmel.cz/produkt/rok-na-psychiatrii

Rozhovory o hagioterapii

Nahá žena na střeše

.

Název této knihy je provokativní a vyvolá otázky. Mohou být různé, ale všechny se asi točí kolem základní nejasnosti: O jakou ženu se jedná? Je ta žena krásná? A pokud ano, proč je nahá? Respektive – když už je nahá, co dělá na střeše? A hlavně – co to má společného s Biblí a psychoterapií?

Ženou, o které se zde hovoří, je Bat-šeba, krásná manželka Chetejce Urijáše. Píše o ní Bible ve 2. knize Samuelově, v 11. a 12. kapitole. Zamiloval se do ní král David, když ji spatřil, jak se omývá na střeše svého domu. Skončilo to vraždou jejího manžela a smrtí Bat-šebina a Davidova dítěte. Nebudeme to zde blíže objasňovat, ale jak je možné se v Bibli dočíst, Bat-šebina života se dotkla událost, kterou lze označit za nejstarší psychoterapii v dějinách lidstva. Jejího muže Davida navštívil prorok Nátan a vyprávěl mu příběh, který vedl k proměně králova srdce. A protože naše kniha chce být knihou nejen o Bibli, ale i o psychoterapii, stal se Bat-šebin příběh výchozím bodem, od kterého se odvíjí název celého jejího vyprávění.

Kniha Nahá žena na střeše obsahuje devatenáct biblických příběhů a popisuje jejich duchovní, existenciální a psychologické obsahy, jež vyvstávaly při práci s těmito texty v terapeutických skupinách, které jsme vedli. Touto knihou nechceme vstupovat do debaty o správnosti či chybnosti toho či onoho výkladu Bible. Chceme totiž jediné – z těžko srozumitelné směsice slov, veršů, mýtů, rad, příkazů, zákazů a pohrůžek, které obsahuje Bible, vyštrachat pár prvků dramatických, jindy komických, ale vždy terapeutických, které by Nah├í-┼żenamohly přimět k přemýšlení. Nejen lidi biblické, ale i lidi nebiblické ba i antibiblické.

.

! ! ! Druhé, rozšířené vydání právě nyní na pultech knihkupectví … ! ! !

.

Více: http://www.hagioterapie.cz/?page_id=40

 

Své postřehy, poznámky a připomínky ke knize můžete psát na

hagioterapie@centrum.cz
.

.

Repro archiv autora a internet:

http://en.wikipedia.org/wiki/File:William-Adolphe_Bouguereau_(1825-1905)_-_After_the_Bath_(1894).jpg.