AKTUALITY

Vybráno ze sekce Aktuálně:

  • Letos otevíráme

!!! Výcvik v existenciální hagioterapii !!!

Bližší informace zde

  • Vyšla nová knížka Existenciální hagioterapie Prokopa Remeše.

Možnosti koupě zde :o)

  • Vina a pocity viny – jak s nimi pracovat

11. – 13. 9. 2020 otevíráme další sebezkušenostní seminář akreditovaný MPSV (16 hodin), tentokrát v Brně

anotace a více informací zde

 

  • DOPORUČUJEME: knihu
    Jaromíra Odrobiňáka
    Rok na psychiatrii

Koupit

Rozhovory o hagioterapii

Bible a skupiny

.

Biblická hermeneutika představuje v dnešní době nejen oblast vědeckého bádání, ale i důležitý nástroj terapeutického procesu. Těžiště výkladu se často přesouvá od věroučné či historické stránky příznačné pro minulá staletí k poznání individuálních duševních dějů. Každý motiv nebo symbol biblického textu je totiž možné nezávisle na jeho věroučných aspektech vztáhnout i ke vzpomínkovému materiálu, k životní a rodinné historii a k vědomé situaci čtenáře. To ale znamená, že stejný motiv může mít pro jednoho čtenáře docela jiný význam než pro čtenáře jiného.

Lidem, kteří uvízli v osvíceneckém modelu myšlení, to může připadat zarážející, protože podle nich musí existovat jen jediná pravda a ta či ona věc by měla být taková, nebo onaká, ale nikdy zároveň taková i onaká. Protiklady se však ve skutečnosti mohou doplňovat a rozdílné oslovení biblickým textem nemusí znamenat, že jeden má pravdu a ostatní ji nemají. Minimálním kritériem „správného“ pochopení obsahů, které se nám snaží sdělit Bible (a pro věřícího skrze ni Bůh), pak spočívá v tom, že výklad vyvolává usměrňující a léčebný účinek a významně se zapojuje do individuálního duševního procesu.

Při práci v našich skupinách se objevuje velké množství projektivních materiálů. Některé z nich zde uvádíme, protože jsou natolik obecné povahy a dotýkají se života každého z nás, že mohou být inspirací i pro běžné čtenáře Bible. Jedná se o záznamy z konkrétních skupinových terapií. Základní motivy a okruhy problémů, které se při čtení příběhů vyskytují, zůstávají zachovány. Okolnosti jednotlivých skupin, konkrétní reálie i jména klientů jsou ale změněny, aby nemohlo dojít k identifikaci bližších proměnných ani jmen jednotlivých účastníků.

.

Více: http://www.hagioterapie.cz/?page_id=473

.

Repro archiv autora (foto PrR, 2007)