AKTUALITY

Vybráno ze sekce Aktuálně:

25. – 27. října 2019 otevíráme nový sebezkušenostní seminář akreditovaný MPSV (16 hodin)

Vina a pocity viny – jak s nimi pracovat … bližší informace a přihlášky na adrese: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbRIv_aKFWSoODet84ugmKKw0Ufhq7WewNAMjFgOeRtqRcRg/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR1R93g_0-UQ1FAR9KupXy1Lo0OYX_Enx84eIg6PfwrfDF1WFQJ5jWyKf5M

6. – 8. prosince 2019 otevíráme nový sebezkušenostní seminář na půdě PVŠPS

Ženská a mužská spiritualita z pohledu hlubinné psychologie … bližší informace: http://www.hagioterapie.cz/?page_id=12442

přihlásit se můžete zde:

https://www.pvsps.cz/seminare-a-vycviky/vikendove-seminare/vikendove-sebezkusenostni-seminare-a-seznam-seminaru/zenska-a-muzska-spiritualita-z-pohledu-hlubinne-psychologie/

4. – 14. května 2020 se uskuteční
Izrael 2020 – Hagioputování 
se čtením biblických příběhů.
Podrobnosti:
http://www.hagioterapie.cz/?page_id=12008

DOPORUČUJEME: knihu
Jaromíra Odrobiňáka
Rok na psychiatrii

https://www.ikarmel.cz/produkt/rok-na-psychiatrii

Rozhovory o hagioterapii

1. Královská

Nábotova vinice a smrt krále Achaba

(1 Král 21,1 – 20; 22,29 – 38)

Zajímavé bylo, jak se dnes naprosto všichni účastníci skupiny silně zasazovali za Nábota a jeho vinici, jak prý bylo jeho jednání zcela správné, když odmítal vydat „majetek po otcích“ státní moci (zde reprezentované izraelským králem Achabem). Namítal jsem, že ale není řečeno, jak Nábotovi předci k vinici přišli. V konečné instanci ji sebrali Kenaancům, kteří v té oblasti žili dávno před Izraelem. A tak by asi mohlo být docela správné a spravedlivé Nábotovi tento majetek odebrat. Prý ale říkám hloupost. To prý bychom mohli zrelativizovat úplně všechno. Ne, Nábot jednal správně, že odmítal vydat majetek, k němuž měl numinózní vztah a … a … tak jsem se zeptal, jak je to s Církví a jejím majetkem. Znamená nasazení pro Nábota nasazení pro Církev, její vlastnění katedrály a návrat jejího majetku? V ten okamžik většina účastníků setkání propadla zmatku, prý to je úplně něco jiného, že se tady míchají různé věci, které spolu nesouvisejí.

Debata se následně rozvíjí v určitých tematických kruzích: Prý po tom, co Církev v historii napáchala za hrůzy, je správné jí nic nevracet (leč nepřichází vysvětlení, proč restituce ještě více historicky zkompromitované šlechty nikomu tak moc nevadí). Nebo je prý hrozné, že v Katedrále se za církevního vlastnictví muselo platit vstupné (leč nepřichází vysvětlení, proč na Karlštejně přijde vysoké vstupné jako normální a vlastně správná věc). Katedrála je prý symbolem státnosti, a tak patří státu (leč nepřichází vysvětlení, proč tím, že je něco „symbolem“, by to mělo být odebráno zcela nesymbolickému vlastníkovi).

Na závěr skupiny to hezky uzavírá Slovenka Romana. Prohlašuje, jak je opakovaně v Čechách šokována, jak na lidi působí slovo „katolická Církev“. V Čechách se považuje za samozřejmé, že existují tři zločinecké organizace – nacisté, komunistré a katolická církev, z nichž ještě nejpřijatelnější jsou komunisté. Ona sama je prý evangelička, katolickou církev vysoce oceňuje a český postoj je podle ní být o něčem jiném, než o Církvi samotné. Daleko nejvíce o kolektivním nevědomí Čechů, což rozpor nad dnešním příběhem dokonale ukazuje: Všem byl po prvním čtení příběh o králi Achabovi, jeho ženě Jezábel a Nábotovi Jizreelském dokonale morálně jasný. Kdo jednal správně a kdo prý správně nejednal. Obecné etické normy byly jasné úplně všem. Ale pak stačilo poukázat na paralely s dnešní dobou a celá morální jasnost a etická pevnost se rázem rozklížila … Nu, asi tak je to s církevním majetkem a morálkou národa u nás. :o))

Dnes se zcela nečekaně se objevilo téma šlechticů a obyvatelů města, kteří bez náznaku odporu poslechli Jezábelinu inscenaci hrdelního rpocesu s Nábotem. Dělali to ze strachu? Dělali to z touhy, aby jim královna byla zavázána? Nedělali to ale nakonec z prosté poslušnosti autoritě? U dvou „ničemníků“ zlo nepřekvapuje. Jak se ale z dobrého člověka stává člověk sloužící zlu? Uvádím výsledky Millgramových experimentů, kdy dvě třetiny lidí byly ochotny na pokyn autority, která na sebe formálně vzala veškerou zodpovědnost, udělit druhému člověku smrtící elektrický šok. Takoví jsme my všichni, říkal Millgram, za určitých okolností by byl každý z nás schopný udělat druhému člověku, cokoliv kdy jedna lidská bytost udělala druhé lidské bytosti.

.

Repro archiv autora (foto PrR, 2008) a internet:

http://www.martinkos.estranky.cz/clanky/suroviny/biblicke-hrozny-now_.html

.