AKTUALITY

Vybráno ze sekce Aktuálně:

Existenciální hagioterapie: Bible ve službách současného člověka
Ochutnávka praktického hagioterapeutického setkání s trochou teorie o existenciálách. jednodenní seminář
10. 11. Ondříčkova 16
Lektoři: Pavla a Martin
PŘIJÍMÁME NOVÉ ČLENY DO EXISTENCIÁLNĚ HAGIOTERAPEUTICKÉ SKUPINY:
Každé pondělí 18.00, Ondříčkova 16, kontakt: hagioterapie@centrum.cz

O průniku náboženství a psychoterapie hovoří Prokop Remeš zde: https://www.youtube.com/watch?v=ZgodXKOwIeg

DOPORUČUJEME: knihu
Jaromíra Odrobiňáka
Rok na psychiatrii

Rozhovory o hagioterapii

Klientela

Dosavadní zkušenosti dovolují rozdělit ty, kteří hledají odbornou pomoc, do tří skupin:

a) Postižení přicházející spontánně – nejčastěji jde o lidi, kteří zažili v nějaké skupině zklamání, zejména ve vztahu k jejímu vedení či nenaplněným slibům. Tito lidé většinou nežádají rozhovor, ale  často jen tištěné informace o dané skupině z nezávislých zdrojů. Druhou skupinu představují lidé, kteří se v důsledku života ve skupině dostali na hranici duševní poruchy, ať už psychotického, stresového či emocionálního charakteru. Odborná pomoc se ve všech těchto případech řídí obecnými pravidly léčby daných duševních potíží (včetně podpůrné psychoterapie či farmakoterapie).

b) Postižení přicházející na nátlak blízkých – klientskou zakázkou příbuzných bývá často přímo či nepřímo formulované přání přivést postiženého „k rozumu“. V takových případech je ale naprosto nutné myslet primárně na separační problematiku, neboť členství v sektě bývá zejména v adolescenci vyjádřením zdravého(!) protestu proti rodičům. Odborná pomoc se v tom případě musí zaměřit na reparaci narušené rodinné dynamiky, někdy přímo na prožívání a chování rodičů, kteří svým jednáním své dítě do sekty přímo či nepřímo „zahánějí“.

c) Odborníci žádající konzultaci – nejčastěji jde o psychology, psychiatry a pracovníky v sociální sféře, kteří žádají informace o dané skupině a o problematice s touto skupinou spojenou.

.

Více: http://www.hagioterapie.cz/?p=2185#more-2185