AKTUALITY

Vybráno ze sekce Aktuálně:

Vyšla nová knížka Existenciální hagioterapie Prokopa Remeše.

Možnosti koupě zde :o)

Vina a pocity viny – jak s nimi pracovat

27. – 29. 3. 2020 otevíráme další běh sebezkušenostního semináře akreditovaného MPSV (16 hodin), tentokrát v Brně

anotace a více informací zde

Spiritualita Otců pouště

13. – 15. března 2020 nabízíme sebezkušenostní seminář na půdě PVŠPS

bližší informace 

přihlásit se můžete: tady :o)

22. 11. – 2. 12. 2020 se uskuteční
Izrael 2020 – Po stopách Bible a jejích příběhů 
Podrobnosti:
http://www.hagioterapie.cz/?page_id=12008

DOPORUČUJEME: knihu
Jaromíra Odrobiňáka
Rok na psychiatrii

https://www.ikarmel.cz/produkt/rok-na-psychiatrii

Rozhovory o hagioterapii

Klientela

Dosavadní zkušenosti dovolují rozdělit ty, kteří hledají odbornou pomoc, do tří skupin:

a) Postižení přicházející spontánně – nejčastěji jde o lidi, kteří zažili v nějaké skupině zklamání, zejména ve vztahu k jejímu vedení či nenaplněným slibům. Tito lidé většinou nežádají rozhovor, ale  často jen tištěné informace o dané skupině z nezávislých zdrojů. Druhou skupinu představují lidé, kteří se v důsledku života ve skupině dostali na hranici duševní poruchy, ať už psychotického, stresového či emocionálního charakteru. Odborná pomoc se ve všech těchto případech řídí obecnými pravidly léčby daných duševních potíží (včetně podpůrné psychoterapie či farmakoterapie).

b) Postižení přicházející na nátlak blízkých – klientskou zakázkou příbuzných bývá často přímo či nepřímo formulované přání přivést postiženého „k rozumu“. V takových případech je ale naprosto nutné myslet primárně na separační problematiku, neboť členství v sektě bývá zejména v adolescenci vyjádřením zdravého(!) protestu proti rodičům. Odborná pomoc se v tom případě musí zaměřit na reparaci narušené rodinné dynamiky, někdy přímo na prožívání a chování rodičů, kteří svým jednáním své dítě do sekty přímo či nepřímo „zahánějí“.

c) Odborníci žádající konzultaci – nejčastěji jde o psychology, psychiatry a pracovníky v sociální sféře, kteří žádají informace o dané skupině a o problematice s touto skupinou spojenou.

.

Více: http://www.hagioterapie.cz/?p=2185#more-2185