AKTUALITY

Vybráno ze sekce Aktuálně:

25. – 27. října 2019 otevíráme nový sebezkušenostní seminář akreditovaný MPSV (16 hodin)

Vina a pocity viny – jak s nimi pracovat … bližší informace a přihlášky na adrese: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbRIv_aKFWSoODet84ugmKKw0Ufhq7WewNAMjFgOeRtqRcRg/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR1R93g_0-UQ1FAR9KupXy1Lo0OYX_Enx84eIg6PfwrfDF1WFQJ5jWyKf5M

6. – 8. prosince 2019 otevíráme nový sebezkušenostní seminář na půdě PVŠPS

Ženská a mužská spiritualita z pohledu hlubinné psychologie … bližší informace: http://www.hagioterapie.cz/?page_id=12442

přihlásit se můžete zde:

https://www.pvsps.cz/seminare-a-vycviky/vikendove-seminare/vikendove-sebezkusenostni-seminare-a-seznam-seminaru/zenska-a-muzska-spiritualita-z-pohledu-hlubinne-psychologie/

4. – 14. května 2020 se uskuteční
Izrael 2020 – Hagioputování 
se čtením biblických příběhů.
Podrobnosti:
http://www.hagioterapie.cz/?page_id=12008

DOPORUČUJEME: knihu
Jaromíra Odrobiňáka
Rok na psychiatrii

https://www.ikarmel.cz/produkt/rok-na-psychiatrii

Rozhovory o hagioterapii

Svědkové Jehovovi, nebo …

.

Spíše jako „sebeobranná“ věroučná a argumentační příručka k rozhovorům se svědky Jehovovými z křesťanského hlediska vyšla v roce 1990 v nakladatelství a vydavatelství Fokus brožura Svědkové Jehovovi, nebo Bible? autora Prokop Remeše. Knížka shrnovala autorovu mnoholetou biblistickou, lingvistickou i religionistickou zkušenost s konkrétními debatami se svědky Jehovovými i s jejich náboženskými publikacemi. V jednotlivých teologických tématech (Ježíš z Nazareta, Trojjediný Bůh, Bohočlověk Ježíš Kristus, Je Duch svatý osobou?, Nesmrtelná duše, Co se děje mezi smrtí a vzkříšením?, Konec světa – je blízko?, Falešní proroci – jak je poznáme?, Omyly, fantazie a konstrukce, Požívání krve a transfuze, Bible a apoštolská posloupnost, Církev Kristova, „Ty jsi Skála!“, Všeobecně rozšířené zvyky) nabízela věroučné Svědkovépohledy z hlediska tradičního křesťanství (zakotvené v četných biblických odkazech), a poukazovala na různé rozpornosti a dvojné vazby v argumentacích svědků Jehovových (vzhledem k převažujícímu pohledu na svědky Jehovovy šlo zejména o překvapující skutečnost, že co do přímočarosti, jednoduchosti a doslovnosti v přístupu k biblickému textu to nejsou svědkové Jehovovi, ale tradiční křesťanství, které na doslovném významu Bible ve své víře a věrouce neustále staví).

V roce 1995 vydalo nakladatelství Oliva v Praze historický přehled Svědkové Jehovovi od téhož autora, shrnující celosvětový historický vývoj této organizace se zaměřením na eschatologická očekávání příchodu konce světa a v příloze se zaměřující na některé dokumenty dokládající poněkud problematický postup vedení NSSJ v naší zemi při žádosti o oficiální registraci této organizace na Ministerstvu kultury ČR.