AKTUALITY

Vybráno ze sekce Aktuálně:

Spiritualita a Bible
Tentokrát na téma hagioterapie a existenciály…
JEDNODENNÍ SEMINÁŘ
23. března 2019
18.00, Ondříčkova 16, kontakt: exhagioterapie@gmail.com

PŘIJÍMÁME NOVÉ ČLENY DO EXISTENCIÁLNĚ HAGIOTERAPEUTICKÉ SKUPINY:
Každé pondělí 18.00, Ondříčkova 16, kontakt: exhagioterapie@gmail.com

DOPORUČUJEME: knihu
Jaromíra Odrobiňáka
Rok na psychiatrii</strong

Rozhovory o hagioterapii

Svědkové Jehovovi, nebo …

.

Spíše jako „sebeobranná“ věroučná a argumentační příručka k rozhovorům se svědky Jehovovými z křesťanského hlediska vyšla v roce 1990 v nakladatelství a vydavatelství Fokus brožura Svědkové Jehovovi, nebo Bible? autora Prokop Remeše. Knížka shrnovala autorovu mnoholetou biblistickou, lingvistickou i religionistickou zkušenost s konkrétními debatami se svědky Jehovovými i s jejich náboženskými publikacemi. V jednotlivých teologických tématech (Ježíš z Nazareta, Trojjediný Bůh, Bohočlověk Ježíš Kristus, Je Duch svatý osobou?, Nesmrtelná duše, Co se děje mezi smrtí a vzkříšením?, Konec světa – je blízko?, Falešní proroci – jak je poznáme?, Omyly, fantazie a konstrukce, Požívání krve a transfuze, Bible a apoštolská posloupnost, Církev Kristova, „Ty jsi Skála!“, Všeobecně rozšířené zvyky) nabízela věroučné Svědkovépohledy z hlediska tradičního křesťanství (zakotvené v četných biblických odkazech), a poukazovala na různé rozpornosti a dvojné vazby v argumentacích svědků Jehovových (vzhledem k převažujícímu pohledu na svědky Jehovovy šlo zejména o překvapující skutečnost, že co do přímočarosti, jednoduchosti a doslovnosti v přístupu k biblickému textu to nejsou svědkové Jehovovi, ale tradiční křesťanství, které na doslovném významu Bible ve své víře a věrouce neustále staví).

V roce 1995 vydalo nakladatelství Oliva v Praze historický přehled Svědkové Jehovovi od téhož autora, shrnující celosvětový historický vývoj této organizace se zaměřením na eschatologická očekávání příchodu konce světa a v příloze se zaměřující na některé dokumenty dokládající poněkud problematický postup vedení NSSJ v naší zemi při žádosti o oficiální registraci této organizace na Ministerstvu kultury ČR.