AKTUALITY

Vybráno ze sekce Aktuálně:

Vyšla nová knížka Existenciální hagioterapie Prokopa Remeše.

Možnosti koupě zde :o)

Vina a pocity viny – jak s nimi pracovat

27. – 29. 3. 2020 otevíráme další běh sebezkušenostního semináře akreditovaného MPSV (16 hodin), tentokrát v Brně

anotace a více informací zde

Spiritualita Otců pouště

13. – 15. března 2020 nabízíme sebezkušenostní seminář na půdě PVŠPS

bližší informace 

přihlásit se můžete: tady :o)

22. 11. – 2. 12. 2020 se uskuteční
Izrael 2020 – Po stopách Bible a jejích příběhů 
Podrobnosti:
http://www.hagioterapie.cz/?page_id=12008

DOPORUČUJEME: knihu
Jaromíra Odrobiňáka
Rok na psychiatrii

https://www.ikarmel.cz/produkt/rok-na-psychiatrii

Rozhovory o hagioterapii

Svědkové Jehovovi, nebo …

.

Spíše jako „sebeobranná“ věroučná a argumentační příručka k rozhovorům se svědky Jehovovými z křesťanského hlediska vyšla v roce 1990 v nakladatelství a vydavatelství Fokus brožura Svědkové Jehovovi, nebo Bible? autora Prokop Remeše. Knížka shrnovala autorovu mnoholetou biblistickou, lingvistickou i religionistickou zkušenost s konkrétními debatami se svědky Jehovovými i s jejich náboženskými publikacemi. V jednotlivých teologických tématech (Ježíš z Nazareta, Trojjediný Bůh, Bohočlověk Ježíš Kristus, Je Duch svatý osobou?, Nesmrtelná duše, Co se děje mezi smrtí a vzkříšením?, Konec světa – je blízko?, Falešní proroci – jak je poznáme?, Omyly, fantazie a konstrukce, Požívání krve a transfuze, Bible a apoštolská posloupnost, Církev Kristova, „Ty jsi Skála!“, Všeobecně rozšířené zvyky) nabízela věroučné Svědkovépohledy z hlediska tradičního křesťanství (zakotvené v četných biblických odkazech), a poukazovala na různé rozpornosti a dvojné vazby v argumentacích svědků Jehovových (vzhledem k převažujícímu pohledu na svědky Jehovovy šlo zejména o překvapující skutečnost, že co do přímočarosti, jednoduchosti a doslovnosti v přístupu k biblickému textu to nejsou svědkové Jehovovi, ale tradiční křesťanství, které na doslovném významu Bible ve své víře a věrouce neustále staví).

V roce 1995 vydalo nakladatelství Oliva v Praze historický přehled Svědkové Jehovovi od téhož autora, shrnující celosvětový historický vývoj této organizace se zaměřením na eschatologická očekávání příchodu konce světa a v příloze se zaměřující na některé dokumenty dokládající poněkud problematický postup vedení NSSJ v naší zemi při žádosti o oficiální registraci této organizace na Ministerstvu kultury ČR.