Vítejte na stránkách psychoterapeutického směru 

EXISTENCIÁLNÍ HAGIOTERAPIE

Hagioterapie je forma skupinové existenciální psychoterapie, která se široce otevírá tématizaci spirituality a transcendentna a  která pracuje s předpokladem, že příběhy Bible a příběhy našich životů se vzájemně se interpretují, osvětlují a jsou ve vzájemném hermeneutickém kruhu. 

Existenciální hagioterapie je provozována již více než 28 let v Psychiatrické nemocnici Bohnice jako léčebná terapie především závislých a neurotických pacientů a zároveň se osvědčila jako sebezkušenostní a sebepoznávací metoda nejširšího záběru.

Zakladatelem je Prokop Remeš

Na těchto stránkách Vás chceme informovat o metodě jako takové, o jejím praktickém využití i o místech, kde se s ní můžete setkat v té podobě, jak s ní pracujeme na základě téměř třicetileté zkušenosti. 

Organizujeme také postgraduální psychoterapeutický výcvik v existenciální hagioterapii. Tyto stránky mimo jiné slouží k prezentaci hagioterapeutů, u nichž garantujeme, že jsou v hagioterapii řádně vycvičeni.

Širší témata z oblasti střetávání náboženství, spirituality a psychoterapie najdete na našem blogu. Prezentují se zde i některá příbuzná témata, inspirace z literatury, která se tématem zabývá s odkazy na ni.

Autorem všech textů na stránkách www.hagioterapie.cz je, pokud není výslovně uvedeno jinak, © Prokop Remeš

O existenciální hagioterapii

Existenciální hagioterapie (EH) jako forma skupinové psychoterapie je definovatelná třemi základními znaky:

* EH vychází ze zásad existenciální psychoterapie (a v jejím kontextu považuje za základní dynamiku života člověka úzkost ze smrti), ale široce se otevírá tematizaci spirituality a transcendentna. Spirituální a náboženské struktury považuje za přirozenou a vrozenou součást lidské psychiky a zralost těchto struktur považuje za významnou podmínku rozvoje vnitřní integrity a duševního zdraví člověka.

* Jako prostředku setkávání s nejhlubšími silami lidského nitra používá Bibli. 

Vychází z předpokladu, že příběhy Bible a našich životů jsou ve vzájemném hermeneutickém kruhu, tedy ve vzájemném vztahu mezi významem textu a pochopením našich životů, mezi zkušeností ukrytou v textu a zkušeností čtenáře. 

Ty zkušenosti se vzájemně osvětlují a interpretují a setkání s nimi pomáhá hlubšímu pochopení světa, ve kterém se pohybujeme.

* V terapeutické praxi používá existenciální hagioterapie běžné postupy skupinové psychoterapie. Jak k podpoře kontaktu člověka se sebou samým, tak kontaktu s druhými lidmi. Navíc však čerpá inspiraci z duchovních postupů tzv. Otců pouště, mnichů poustevníků žijících na sklonku antiky v pouštích severní Afriky a Blízkého východu, V intenci této tradice se nezaměřuje na přímou snahu "rozbíjet" destruktivní algoritmy myšlení, prožívání a chování přítomné v psychice člověka, ale usiluje se proměňovat psychické a sociální "pole", v němž tyto vzorce působí, tak aby byla podvázána jejich ničivá a zotročující moc nad člověkem.

CHCETE VĚDĚT O HAGIOTERAPII VÍCE?

Podcasty, rozhovory, videa

JSTE ZVĚDAVÍ, CO SE U NÁS NOVÉHO DĚJE?