PŘEDSTAVUJEME SE

Zakladatel a ředitel

MUDr. et Mgr. Prokop Remeš


Vystudoval FVL UK, v roce 1980 získal specializační atestaci v oboru gynekologie a porodnictví a v roce 1997 v oboru psychiatrie. Od roku 1984 pracuje jako samostatně pracující lékař v Psychiatrické nemocnici Bohnice. V osmdesátých letech byl členem tzv. Dvořákovy skupiny "podzemní církve", v jejímž rámci získal základní teologické vzdělání (Ivan O. Štampach) završené oficiálním studiem na KTF UK v letech 1990 - 94. 

Ve strukturách podzemní církve se účastnil kurzů pastorační terapie, při psychoterapeutické sekci České křesťanské akademie absolvoval v letech 1997 - 2002 výcvik v dynamické psychoterapii (Darja Kocábová), od roku 2000 pracuje jako lektor výcvikové komunity KOV SUR. 

Od roku 1991 je též členem Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů. V PN Bohnice vede skupiny hagioterapie od roku 1992. V roce 2008 se stal předsedou Psychoterapeutické sekce České křesťanské akademie. 

Správní rada 


Mgr. Jaromír Odrobiňák

Teolog, terapeut a pracovník v sociálních službách. Absolvoval teologii na KTF UK a kurz pro nemocniční kaplany na ETF UK, dále Pražskou psychoterapeutickou fakultu, pětiletý sebezkušenostní výcvik SUR, tříletý výcvik pro supervizory a kurzy krizové intervence. 

Nyní působí jako advokát Metropolitního církevního soudu v Praze a jako jáhen při kostele sv. Václava v Psychiatrické nemocnici Bohnice, ve které koordinuje tým spirituální péče a je zaměstnán jako nemocniční kaplan. 

Mgr. Barbora Racková

Vystudovala Husitskou teologickou fakultu, obory Husitská teologie a psychosociální vědy a Sociální práce. V roce 2009 absolvovala kurz v Telefonické krizové intervenci, které se 8 let věnovala na linkách důvěry: Linka Bezpečí a Senior Telefon. 

Od r. 2017-2022 vyučovala předmět Pastorační poradenství na HTF UK. V jeho rámci seznamovala studenty s hagioterapií v kontextu psychických úskalí pracovníků pomáhajících profesí. 

Pracuje jako terapeutka v Poradně Vigvam, z.ú., kde se věnuje v individuální a skupinové terapii pozůstalým dětem i dospělým. 

Má soukromou terapeutickou praxi a v Psychiatrické nemocnici Bohnice vede hagioterapuetické skupiny na Oddělení Duálních diagnóz.

JUDr. Vladimír Kvasnička


Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, profesně se věnuje advokátní činnosti.

Mnoho let navštěvuje večerní semináře existenciální hagioterapie.

Pro Institut existenciální hagioterapie připravuje všechny záležitosti, u kterých bychom bez jeho právní pomoci, byli bezradní...

KONTAKT

Institut Existenciální Hagioterapie
Pod Havránkou 58, Praha 7 Troja

IČO: 10767282

HAGIOTERAPEUTICKÉ SKUPINY PŘI PNB - Kostel sv. Václava, Bohnice

SOUČASNÍ HAGIOTERAPEUTÉ

MUDr. et Mgr. Prokop Remeš


hagioterapeutické skupiny v Psychiatrické nemocici Bohnice 

Terapeutický pavilon - oddělení 3

Ženy závislé na návykových látkách        - oddělení 8 

Muži závislí na návykových látkách       - oddělení 35

večerní semináře hagioterapie pro laickou i odbornou veřejnost

vzdělávací hagioterapeutické semináře, akreditované MPSV, a pod PVŠPS

přednášková činnost, webináře

Mgr. Barbora Racková


koterapeutka při PNB - oddělní 3, oddělení 35, večerní semináře

hagioterapeutické skupiny na oddělení 16 - Duální diagnózy

 hagioterapeutické semináře na husitské teologické fakultě

vzdělávací hagioterapeutické semináře akreditované MPSV


Mgr. Dagmar Valuchová


 psychoterapeutka na akutním příjmovém oddělení v PN Bohnice, kde současně vede hagioterapeutické skupiny 

Dominika Marková

koterapeutka při oddělení 8 PNB

- Ženy závislé na návykových látkách

Mgr. Pavla Státníková

terapeutka hagioterapeutických skupin ve Vzdělávacím a psychoterapeutickém centru

Martin Vojvoda

terapeut hagioterapeutických skupin ve Vzdělávacím a psychoterapeutickém centru

HAGIOTERAPEUTÉ VE VÝCVIKU

Frekventantka psychoterapeutického výcviku v přístupu Dasein

Mgr. Jana Voříšková

hagioterapeutka ve výcviku

Absolvent psychoterapeutického výcviku 

SUR KOV 8

MUDr. et Bc. Antonín Škoch, Ph.D.

hagioterapeut ve výcviku

duchovní CČSH

Mgr. Eliška Zapletalová

hagioterapeut ve výcviku

ZAKLÁDAJÍCÍ ČLENOVÉ Z R. 2000

PHDr. Alena Halamová

Pracuje jako klinická psycholožka a psychoterapeutka v Denním psychiatrickém sanatoriu Fokus a v soukromé praxi. Absolvovala atestaci v oboru klinické psychologie a funkční specializace z psychoterapie. Výcviky SUR, gestaltterapie, rodinné terapie, videotrénink interakcí a supervizní výcvik. Deset let pracovala jako psychoterapeutka hagioterapeutických skupin při oddělení závislosti mužů v Psychiatrické léčebně Bohnice. Vedle klinické praxe působí v současné době jako lektorka výcvikového institutu SUR (komunita KOV) a Instep a věnuje se též práci supervizní. Je absolventkou výcviku v Integrativní psychoterapii zaměřené na tělo a od roku 2010 je držitelkou kompetenčního certifikátu EABP v bodypsychoterapii.

Mgr. Renata Malinová

Je absolventkou střední zdravotnické školy, Pražské psychoterapeutické fakulty, hlubinně dynamického psychoterapeutického výcviku SUR a výcvikového kurzu transakční analýzy. Deset let pracovala jako psychoterapeutka na ženském oddělení pro léčbu závislostí v Psychiatrické léčebně Bohnice a jako koterapeutka hagioterapeutických skupin. Ve své soukromé praxi poskytuje individuální i skupinovou psychoterapii, věnuje se problematice závislosti na alkoholu, drogách a automatech, pracuje s rodinami závislých. 

Mgr. Tamara Svrčková

Zakládající členka Společnosti pro hagioterapii a pastorační medicínu, pracuje v soukromé praxi v oblasti psychoterapie a poradenství a jako vedoucí dobrovolnického centra Protěž, nabízejícího pomoc pro seniory a znevýhodněné děti a spolupracujícího s různými sociálními ústavy (sdružení Fokus, společnost DUHA, Dětský domov Sázava, Geriatrická klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze atd.). Absolventka Pedagogické fakulty UK (1975), Institutu teologických studií CASD (1985) a Pražské psychoterapeutické fakulty. Psychoterapeutický výcvik ukončila v komunitě SUR u J. Skály, Integrovanou psychoterapii u F. Knoblocha a Lege artis skupinové psychoterapie u J. Růžičky.