Transpersonální zážitky

17.01.2022

Psychologicky vzato existuje několik cest, jak může člověk dojít k přesvědčení o existenci Boha a jak může tuto hypotézu přijmout jako základní metafyzický koncept reality. Nejprůzračnější spočívá v tom, že mu někdo o Bohu řekne, zejména jde-li o člověka nadaného přesvědčivostí a osobnostní či duchovní autoritou. Může jít ale i o situace, když má člověk pocit, že k němu hovoří Bůh sám. Což je samozřejmě zajímavá věc.

Psychologie potvrzuje, že je možné se setkat s mimořádnými a oslovujícími životními zážitky, které mohou vytvářet v psychickém prostoru člověka mocnou gravitační sílu a jedinec přijme náboženskou víru čistě tlakem takových zážitků. Často mimo svoji vůli a vědomé rozhodování. Tyto zážitky jsou často řazeny pod poněkud vágně vymezené stavy tzv. psychospirituální krize a mohou, ale nemusejí být spojeny s mimořádnými a rozšiřujícími stavy vědomí.

Jeden z našich klientů závislostního oddělení například konvertoval k náboženské víře, když se mu na oddělení v koupelně "zjevil Bůh" a pravil mu, aby skrze masturbaci prožíval Boží lásku. I když tato situace byla posléze diagnostikována jako prchavá psychotická porucha (tedy jako mimořádný patologický stav mysli), pro našeho klienta získala existence Boha i po jejím odeznění sílu nevývratné evidence a po propuštění z oddělení a následné dlouhodobé abstinenci se dal pokřtít v katolické církvi. Na druhou stranu jedna z účastnic našich skupin konvertovala ke křesťanství "jen" pod běžným vlivem oslovující hudby Johana Sebastiana Bacha. Jiná, studentka filozofie, konvertovala ke křesťanství pod bezprostředním vlivem intelektuálně brilantního a uchvacujícího popisu Nejsvětější Trojice, jak se o něm dočetla v dílech klasické scholastiky.

K mimořádným stavům vědomí dochází někdy pod vlivem halucinatorních drog, LSD, psilocybinu či Ayahuascy (v současné době je žhavou novinkou lízání kožních žláz jihoamerických ropuch produkujících halucinatorní látku bufotenin, který ovlivňuje psychiku, mění vnímání a navozuje iluze), platí ovšem, že ani mimořádné "transpersonální" zážitky spojené se změněnými stavy vědomí nemusejí vést k náboženské konverzi. Například čtyřicetiletá intelektuálka Zora přijala kvůli bolestem krční páteře nabídku jisté esoterní sekty k absolvování kurzu Cestování minulými životy. V rámci kurzu byla uvedena do hypnotického transu, byla vedena "před své narození" a v jejím vědomí se objevil prožitek, že žila v 18. století, kdy "zjistila", že byla Marie Antoineta, francouzská královna, která během Francouzské revoluce skončila svůj život pod gilotinou. Jak bylo Zoře vysvětleno, není divu, že jí nyní bolí krční páteř, protože gilotina ... to je přece jasné ...

Zajímavé bylo, že Zora se tomuto vysvětlení smála. I když svůj zážitek líčila jako velkou zajímavost, v jeho historickou realitu nevěřila a tato zkušenost neměla pro ni žádný náboženský význam. Na závěr našeho setkání ovšem prohlásila: "Víte, pane doktore, největší legrace je ta, že mě pak na tři týdny ta krční páteř skutečně přestala bolet."

Takže snad lze říci, že mimořádné zážitky představují zajímavý fenomén duševního života člověka, ale pouze mohou, byť vůbec nemusejí oslovovat člověka na rovině jeho náboženského života. Zda za těmito zážitky v jednotlivých případech stojí či nestojí Bůh, k tomu už ale psychologie není kompetentní se vyjadřovat.